Kontakt för studenter med funktionsnedsättning

Uppsala

Besöksadress: Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7, Uppsala
E-post: riktatstod@uu.se

Gotland

Besöksadress: Cramérgatan 3, Visby
E-post: riktatstod-cg@uu.se

Portrait of Annica Thorszelius.

Annica Thorszelius
018-471 19 18

Portrait of Catrin.

Catrin Schulze
018-471 18 77

Personporträtt Hanna Karlsson.

Hanna Karlsson
0498-10 82 17

Portrait of Ulrika Eneroth.

Ulrika Eneroth
018-417 69 20

Portrait of Linda Matsson.

Linda Matsson
018-471 6919

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin
rss
weibo