The Swedish Foundation for Human Rights (SFHR) is looking for interns for VT23

The application deadline is 21 October 2022.

Internship advertisement in Swedish:
Är du en av MR-fondens praktikanter för våren 2023?

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin
rss
weibo