Centrum för genusvetenskap

Information till våra studenter inför vårterminen 2022

Vid Centrum för genusvetenskap använder vi lärplattformen Studium för alla kurser i genusvetenskap.

Centrum för genusvetenskap följer Uppsala universitets och folkhälsomyndighetens rekommendationer. Följ löpande uppdateringar här.

Mer specifik information om undervisningen på just Din kurs hittar du på kurssidan i Studium.

INFORMATION TILL NYA STUDENTER

Antagen student: Om du är antagen och har aktiverat ett studentkonto kan du logga in i Studium och se aktuell kursinformation.

Registrering: Om du är antagen och vill delta på kursen när höstterminen startar måste du registrera dig under registreringsperioden.

Student antagen med villkor: Om du är antagen med villkor kan du inte registrera dig själv i Ladok. I stället behöver du visa att du uppfyller kursens behörighetskrav, innan du kan få hjälp att registrera dig. Kontakta kursadministratör Caroline Bergström caroline.bergstrom@gender.uu.se

Sent antagen student: Om du har gjort en sen anmälan och blivit antagen kan du antingen registrera dig direkt i Ladok (om registreringsperioden är öppen), eller kontakta kursadministratör Caroline Bergström.

Reservplacerade studenter: Vi påbörjar all reservantagning från cirka 1 vecka före kursstart. Reserver kallas via den e-postadress som studenten har angivit i sin ansökan på Antagning.se. Kom ihåg att kolla din skräppost.

Återbud: Om du inte vill läsa den kurs du är antagen till, lämna gärna återbud på Antagning.se.

Om du redan är registrerad på kursen måste du få hjälp med en avregistrering. Ett "tidigt avbrott" kan läggas in senast 3 veckor efter kursstart och innebär att du kan söka kursen på nytt. Kontakta kursadministratören.