Centrum för genusvetenskap

Information till våra studenter inför höstterminen 2021

Vid Centrum för genusvetenskap använder vi lärplattformen Studium för alla kurser i genusvetenskap.

Coronaanpassningar

I enlighet med universitetets och nationella rekommendationer planerar vi för en återgång till campusundervisning hösten 2021. Föreläsningar på Genusvetenskap A spelas in, och färdighetsseminarierna ges i realtid via Zoom. Övriga seminarier på Genusvetenskap A och all undervisning på Genusvetenskap B ges på campus i större lokaler där fysisk distansering är möjlig. Studenter med förkylningssymptom ska inte delta i campusundervisningen, och det kommer därför att vara möjligt att tentera av obligatoriska seminarier i efterhand.

Masterprogrammets kurser kommer att ges digitalt under den första halvan av terminen.

Mer specifik information om undervisningen på just Din kurs hittar du på kurssidan i Studium.

INFORMATION TILL NYA STUDENTER

Antagen student: Om du är antagen och har aktiverat ett studentkonto kan du logga in i Studium och se aktuell kursinformation.

Registrering: Om du är antagen och vill delta på kursen när höstterminen startar måste du registrera dig under registreringsperioden.

Student antagen med villkor: Om du är antagen med villkor kan du inte registrera dig själv i Ladok. I stället behöver du visa att du uppfyller kursens behörighetskrav, innan du kan få hjälp att registrera dig. Kontakta kursadministratör AnnaKarin Kriström (tidigast i augusti): annakarin.kristrom@uu.se 

Sent antagen student: Om du har gjort en sen anmälan och blivit antagen kan du antingen registrera dig direkt i Ladok (om registreringsperioden är öppen), eller kontakta kursadministratör AnnaKarin Kriström (i augusti).

Reservplacerade studenter: Vi påbörjar all reservantagning från cirka 1 vecka före kursstart. Reserver kallas via den e-postadress som studenten har angivit i sin ansökan på Antagning.se. Kom ihåg att kolla din skräppost.

Återbud: Om du inte vill läsa den kurs du är antagen till, lämna gärna återbud på Antagning.se.

Om du redan är registrerad på kursen måste du få hjälp med en avregistrering. Ett "tidigt avbrott" kan läggas in senast 3 veckor efter kursstart och innebär att du kan söka kursen på nytt. Kontakta kursadministratören.

Senast uppdaterad: