Demo institutionen

Rubrik

På våra kurser registrerar du dig själv i Ladok för studenter. Registreringen är öppen till och med [XX dagar före] kursstart.

Är du villkorligt antagen ska du så snart som möjligt och allra senast sista registreringsdatum kontakta XX för att styrka din behörighet och bli registrerad.

Om du är placerad som reserv kommer du att bli kontaktad av institutionen via e-post om du kan erbjudas en plats och har sedan XX dagar på dig att tacka ja.

Text

Innehåll