Ekonomisk-historiska institutionen

Registreringsinformation för höstterminen 2021

På våra kurser registrerar du dig själv i Ladok. Du måste registrera dig på alla kurser du är antagen till. Är du antagen till ett kurspaket på 30 hp måste du registrera dig på båda kurserna som ingår i kurspaketet.

Är du ny student måste du först aktivera ditt studentkonto.

Registreringsperiod 2021-07-29 till 2021-08-23

Är du VILLKORLIGT antagen kan du inte registrera dig. Du måste så snart som möjligt och allra senast 23 augusti kontakta institutionen på info@ekhist.uu.se för att meddela om du vill behålla din plats. Du måste uppvisa din behörighet senast vid kursstart för att kunna bli registrerad.

Är du placerad som RESERV kommer du att bli kontaktad av institutionen via e-post om vi kan erbjuda en plats. Se till att kolla din e-post regelbundet, även din skräppost. Du behöver inte kontakta institutionen.

EFTERANTAGNA studenter får meddelande via Antagning.se. Kontakta institutionen på info@ekhist.uu.se om registreringsperioden är stängd och du vill bli registrerad.

ÅTERBUD - Om du inte vill läsa kursen ber vi dig istället lämna återbud via Antagning.se

AVBROTT - Om du har registrerat dig men ångrat dig kan du registrera ett avbrott i Ladok. Om avbrott sker inom tre veckor efter kursstart har du möjlighet att söka kursen igen vid ett annat tillfälle.

Studera med funktionsnedsättning?
Om du har en varaktig funktionsnedsättning kan du få stöd under din studietid på universitetet. Läs mer om vilket stöd du kan få (uu.se)

Alla kurssidor med kursspecifik information, schema, kontaktinformation etc. kommer finnas i lärplattformen Studium. Du kan även söka fram schema via www.schema.uu.se.

Coronainformation
Från den 30 augusti är inriktningen att Uppsala universitet återgår till campusundervisning. Eventuella undantag kommer meddelas på kurssidan i Studium. Du kan läsa mer information om corona på universitetets webb.

Välkommen!

Kontaktinformation

Kursadministratör Jenny Björkegård
E-post: info@ekhist.uu.se
Telefon: 018-471 12 22

Senast uppdaterad: