Tidigt avbrott på kurs

Om du inte tänker läsa den kurs du är registrerad på ska du registrera avbrott i Ladok

Avbryter du dina studier inom tre veckor efter kursstart (tidigt avbrott) kan söka kursen igen vid ett annat tillfälle. Deadline för tidigt avbrott är den 19 september för kurser som börjar vid terminsstart.

Avbryter dina studier efter tre veckor efter kursstart (sent avbrott) kan du inte söka kursen igen vid ett annat tillfälle. Om du vill gå kursen vid ett senare tillfälle måste du kontakta institutionen för omregistrering, vilket sker i mån av plats.