Engelska institutionen

Registrering

På våra kurser registrerar du dig själv i Ladok för studenter. Om du skall påbörja ett av våra program skall du registrera dig på programmets inledande kurs som du har blivit antagen till. Registreringen stänger vid olika tidpunkter beroende på kurs. I Ladok framgår sista dag för registrering på de kurser du antagits till. Observera att om du missar att registrera dig i tid kan din plats komma att erbjudas reservplacerad sökande.

Antagen med villkor

Är du villkorligt antagen ska du så snart som möjligt och allra senast sista registreringsdatum kontakta Engelska institutionen för att styrka din behörighet och bli registrerad: studievagledare@engelska.uu.se

Villkorligt antagna sökande till kursen 5EN215 VFU III, engelska, gymnasielärare måste styrka sin behörighet innan registreringsperiodens slut.

Reservplacerad

Om du är placerad som reserv kommer du att bli kontaktad av institutionen via e-post om du kan erbjudas en plats. Ibland hamnar viktig e-post i skräpposten, så kolla gärna där så du inte missar ev. erbjudande om plats. Reservantagning påbörjas i regel efter registreringsperiodens slut.

Inför kursstart

Kursschema finns i lärplattformen Studium och även på institutionens hemsida. Mer detaljerad information om undervisningen kommer att finnas på kursen i Studium och/eller ges i samband med första undervisningstillfället på respektive kursdel.

Kontrollera schemat noga så att du inte missar inledande undervisning!

Om du påbörjar Kandidatprogram i engelska med globala perspektiv eller vårt Masterprogram i engelska hittar du mer information om studierna på programsidorna i Studium.