Engelska institutionen

Registrering

På våra kurser registrerar du dig själv i Ladok för studenter. Om du skall påbörja ett av våra program skall du registrera dig på programmets inledande kurs som du har blivit antagen till. Registreringen stänger vid olika tidpunkter beroende på kurs. I Ladok framgår sista dag för registrering på de kurser du antagits till. Observera att om du missar att registrera dig i tid kan din plats komma att erbjudas reservplacerad sökande.

Antagen med villkor

Är du villkorligt antagen ska du så snart som möjligt och allra senast sista registreringsdatum kontakta Engelska institutionen för att styrka din behörighet och bli registrerad: studievagledare@engelska.uu.se

Reservplacerad

Om du är placerad som reserv kommer du att bli kontaktad av institutionen via e-post om du kan erbjudas en plats. Glöm inte att hålla kolla i din skräpkorg i mailen. Reservantagning påbörjas i regel efter registreringsperiodens slut.

Inför kursstart

Kursschema finns i lärplattformen Studium och även på institutionens hemsida. Höstterminen 2021 kommer all undervisning under terminens första halva att ges online. Mer detaljerad information om undervisningen kommer att finnas i Studium och ges i samband med första undervisningstillfället på respektive kursdel. Observera att skriftliga tentamina kommer att ske på plats i Uppsala.

Kontrollera schemat noga så att du inte missar inledande undervisning!

Om du påbörjar Kandidatprogram i engelska med globala perspektiv eller vårt Masterprogram i engelska hittar du mer information om studierna på programsidorna i Studium.

Senast uppdaterad: