Information till antagna och reserver inför HT 2021

Är du antagen till någon av våra kurser eller något av våra program i höst? Välkommen önskar vi på Filosofiska institutionen! Läs mer här!

Information till reserver finns längst ned på sidan.

Höstens undervisning

Vi planerar för campusundervisning i höst.

Aktivera ditt studentkonto

(Om du redan har ett aktivt studentkonto kan du hoppa över detta avsnitt.)

Innan du kan påbörja dina studier måste du aktivera ditt studentkonto på Uppsala universitet. När du har aktiverat kontot kommer du att kunna registrera dig på din(a) kurs(er) eller ditt program, och logga in i lärplattformen Studium. Studentkontot ger dig också tillgång till studentresurser som bibliotekstjänster, e-post, MS Office, möjlighet att göra utskrifter och att använda Uppsala universitets nätverk.

Observera att det kan ta några dagar från det att du har fått ditt antagningsbesked till det att du kan aktivera ditt studentkonto.

Upprop

Filosofiska institutionen använder sig inte av upprop för att registrera studenter. Istället registrerar du dig i Ladok för studenter enligt nedan.

Registrera dig i Ladok för studenter

När du har aktiverat ditt studentkonto behöver du registrera du dig på den kurs (eller de kurser) eller det program som du är antagen till för att bekräfta att du tänker påbörja dina studier. Du registrerar dig i Ladok för studenter.

Registreringsperioder

  • Registreringen är öppen 29 juli–29 augusti för kurser och program som börjar vid terminsstart den 30/8, inkl. Film och filosofi.
  • För kurser som börjar senare är den öppen 29 juli–19 september.

Om du inte registrerar dig i tid riskerar du att förlora din plats.

Fristående kurser

Registrera dig på den kurs (eller de kurser) du har blivit antagen till i Ladok för studenter.

Om du är antagen med villkor kan du inte registrera dig i Ladok för studenter. Kontakta istället vår kursadministratör Ulrika Valdeson (ulrika.valdeson@filosofi.uu.se).

Kandidatprogram i kultur och samhällsanalys (KOSA)

  • Studenter nyantagna till KOSA-programmet registrerar sig på programmets första kurs, Praktisk filosofi A, 30 hp, i Ladok för studenter. Programmet påbörjas då automatiskt.
  • Du som redan går programmet registrerar dig på de programkurser du har sökt till via antagning.se i Ladok för studenter.

Om du är antagen med villkor kan du inte registrera dig i Ladok för studenter. Kontakta istället vår kursadministratör Ulrika Valdeson (ulrika.valdeson@filosofi.uu.se).

STS-programmet

STS-studenter registrerar sig på sina kurser i Ladok för studenter.

Även studenter antagna med villkor kommer att kunna registrera sig i Ladok för studenter men först några dagar in på augusti. Om du är antagen med villkor loggar du in i Ladok för studenter första veckan av augusti och bör då kunna registrera dig. Om du inte har kunnat registrera dig i mitten av augusti, kontakta då Johan Löfström (johan.lofstrom@filosofi.uu.se).

Masterprogram i humaniora

Antagna till inriktningen Estetik eller inriktningen Filosofi av masterprogrammet i humaniora registrerar sig på den första kursen på programmet, Filosofiska perspektiv 1, i Ladok för studenter. Programmet påbörjas då automatiskt.

Om du är antagen med villkor kan du inte registrera dig i Ladok för studenter. Om du inte redan har gjort det laddar du upp den dokumentation som saknas på antagning.se. Vi kommer att börja kontrollera dokumentationen fr.o.m. ca 10 augusti och kontaktar dig därefter. Om du ca en vecka före programstart inte har blivit kontaktad av institutionen, kontakta då Johan Löfström (johan.lofstrom@filosofi.uu.se).

Logga in i Studium

All kursinformation för terminen (scheman, kursplaner, lärarlistor, läsinstruktioner, litteraturlistor o.s.v.) hittar du i lärplattformen Studium. Du som är antagen eller registrerad ser dina kurs- och programsidor när du loggar in i Studium. Precis som med registreringen behöver du först ha aktiverat ditt studentkonto för att kunna logga in i Studium.

I Studium finns också allmänna informationssidor för studenter på KOSA-programmet och för studenter på inriktningarna Estetik och Filosofi av masterprogrammet i humaniora.

Introduktionsmöte A-studenter

Alla A-studenter (på kurs eller program) är välkomna till ett introduktionsmöte måndagen den 30 augusti, 15.15–17.00, i universitetsaulan. På mötet kommer du bland annat att få träffa institutionens prefekt, Matti Eklund, studierektor för grundnivån, Sebastian Lutz, ansvarig för KOSA-programmet, Andrew Reisner, och ämnesföreträdaren för Estetik, Elisabeth Schellekens Dammann.

Uppsala universitets studentsidor och institutionens studentsidor

Här på Uppsala universitets studentsidor hittar du viktig information från Uppsala universitet som är bra för dig som student att känna till. I menyn hittar du till exempel information om dina rättigheter och om olika slags stöd som erbjuds vid universitetet. Utforska gärna de sidorna.

Besök även institutionens egna studentsidor där du bl.a. kan läsa om studentföreningen Filosofiska kårföreningen och Nätverk för kvinnor i filosofi (NKF). Under de sidorna hittar du också en allmän kurs- och programöversikt.

Information till reserver

Reserver till kurser och program som startar vid terminsstart börjar kallas ca 10 dagar före terminsstart. Reserver till kurser med senare kursstart kallas lite senare.

Senast uppdaterad: