Företagsekonomiska institutionen

Registrering Vt 22

För att du ska behålla din plats på utbildningen du är antagen till måste du registrera dig. Vid Företagsekonomiska institutionen görs registrering i Ladok under perioden 23 december - 10 januari.

Registrering för antagna utan villkor

  • Registrering görs via Ladok senast den 10 januari. I Ladok kommer du kunna se direkt om din registrering gått igenom.

Registrering för antagna med villkor (VI)

  1. Registrering sker via e-post till studievagledning@fek.uu.se senast den 10 januari. Kom ihåg att alltid skicka med ditt för- och efternamn, personnummer samt information om vilken kurs ditt ärende berör. Läser du vid Campus Gotland kontaktar du istället, studentservicecampusgotland@uadm.uu.se
  2. Uppvisande av behörighet sker genom att du skickar in ett studieintyg som visar att du uppfyller behörighetskraven. Detta ska ha inkommit till studievagledning@fek.uu.se senast den 17 januari kl. 08:00. Kom ihåg att ange vilken kurs ditt ärende gäller. Läser du vid Campus Gotland kontaktar du istället, studentservicecampusgotland@uadm.uu.se

Tilläggsinformation om registrering till nyantagna till Ekonomie kandidatprogrammet 180 hp:

Är du nyantagen till Ekonomie kandidatprogrammet men redan läst Företagsekonomi A, 30 hp så kan vi erbjuda plats på Nationalekonomi A, 30 hp. Registrering sker i tre steg:

  1. Kontakta studievagledning@fek.uu.se senast 10 januari. Ange för- och efternamn samt personnummer.
  2. Vi antar dig till Nationalekonomi A, 30 hp och skickar en bekräftelse på detta till dig via mejl.
  3. Du ska sedan själv registrera dig på kurserna, via Ladok senast 10 januari. I Ladok kommer du kunna se direkt om din registrering gått igenom.

Kursöversikt

I Studium hittar du information om kursupplägg, kursplan, litteraturlista, lärarlista samt schemalänk. På institutionens hemsida finns en kursöversiktssida där du hittar länk till just din kurs.

Anstånd om att skjuta fram studiestarten

Om du blivit antagen men inte kommer att kunna påbörja dina studier kan du ansöka om anstånd med studiestarten, vilket innebär att du ansöker om att få börja på utbildningen en annan termin. Du kan läsa mer om vad som gäller för anstånd, samt hur du ansöker om det, hos Antagningsenheten vid Uppsala universitet.

Reserver

Campus Uppsala

Onsdagen den 12 januari beslutas om det blir reservantagning eller inte och detta anslås på www.fek.uu.se/student. Om reserver kan erbjudas plats kontaktas de via e-post, till den e-postadress som de angivit på antagning.se. I mejlet finns instruktioner för hur man registrerar sig samt deadline.

Campus Gotland

Eventuella reserver kontaktas via e-post till den e-postadress som angivits på antagning.se. Om du erbjuds en plats har du maximalt två dagar på dig att ta din plats i anspråk. I mejlet du får med erbjudande om plats finns instruktioner kring hur du tackar ja.