Välkomstpresentation från studievägledningen

Här hittar ni en välkomstpresentation från studievägledningen.

Vi presenterar vilket stöd som du kan erbjudas av institutionen och univeristetet.

https://youtu.be/PnTrTBNgWWM

Med vänlig hälsning
Malin Adermon
Studievägledningen
Företagsekonomiska institutionen

Senast uppdaterad: