Institutionen för biologisk grundutbildning

Välkommen till biologi i Uppsala!

Institutionen för biologisk grundutbildning har hand om all undervisning i biologi vid Uppsala universitet. Besök gärna vår hemsida: www.ibg.uu.se

Har du något särskilt du undrar över kan du besöka vår sida med information A-Ö.

Mer information om antagning och hur du registrerar dig.

Är du villkorligt antagen?

Om du är villkorligt antagen så innebär det att du får gå kursen förutsatt att du vid kursstart uppfyller behörighetskravet, se kursplanen.

Villkorliga antagningar granskas av studievägledare och om du bedöms behörig så tas villkoret bort. Du blir då informerad via mejl och kan registrera dig via Ladok. Detta pågår löpande fram till kursstart.

Om du bedöms obehörig så kontaktas du av studievägledare.

Frågor om din behörighet? Kontakta studievägledare (studievagledare@ibg.uu.se)

Läser du på Campus Gotland?

Du som läser eller ska läsa på Campus Gotland, kontakta gärna Studentservice på Campus Gotland studentservicecampusgotland@uadm.uu.se eller besök deras hemsida.

Senast uppdaterad: