Institutionen för elektroteknik

Välkommen till Institutionen för elektroteknik!

Här följer information till dig som är student hos oss.

Kontaktuppgifter

För frågor om kurser, registrering (och omregistrering), tentamensanmälningar eller andra studieadministrativa frågor kontakta kursadministrationen: student-elektro@angstrom.uu.se

För frågor om elektroteknik som ämne, vårt masterprogram i förnybar elgenerering eller studievägledning kontakta studievägledare: study-counsellor-rep@angstrom.uu.se

För övergripande pedagogiska frågor och frågor om kursutbud kontakta studierektor: studierektor-elektro@angstrom.uu.se

Registrering

På majoriteten av våra kurser registrerar du dig själv i Ladok för studenter. Registreringen är öppen till och med kursstart.

På några kurser kan du dock inte registrera dig själv, detta kan exempelvis vara projektkurser som kräver en av institutionen godkänd projektplan. För att bli registrerad på dessa kurser kontakta kursadministrationen.

Villkorligt antagen

Om du är antagen med villkor kommer din behörighet att granskas. Om du bedöms vara behörig kommer du att kunna registrera dig via Ladok senast vid kursstart. Om du bedöms vara obehörig underrättas du om beslutet via den e-postadress du har angivit på antagning.se.

Reserv

Om du är placerad som reserv till våra kurser kommer vi att kontakta dig i de fall du kan erbjudas en plats. Underrättelse om beslut skickas till den e-postadress du har angivit på antagning.se. Kom ihåg att hålla koll i din skräppost.

Sen anmälan

Om du missade sista ansökningsdag eller missade att tacka ja till din plats kan du göra en sen anmälan till våra kurser via antagning.se fram till och med cirka två veckor innan kursstart. Sena anmälningar hanteras i den ordning de kommit in efter det andra urvalet och du får besked via antagning.se när Uppsala universitet har behandlat din anmälan.

Omregistrering på kurs

Om du vill gå om eller gå delar av en kurs som du har varit registrerad på tidigare kan du bli omregistrerad. Omregistrering sker i mån av plats. För omregistrering kontakta kursadministrationen i samband med kursstart.

Återbud och avbrott på kurs

Om du har blivit antagen men inte längre är intresserad av att läsa en kurs görs återbud via antagning.se. Om du redan har registrerat dig på kursen gör du ett avbrott på kursen i Ladok.

Avbrott (eller ”avregistrering”) på våra kurser gör du via Ladok för studenter. Om du lägger in ett avbrott under kursens första tre veckor läggs det in som ett tidigt avbrott och du kan söka kursen igen till en annan termin. Sätts avbrottsdatum efter tre veckor från kursstart blir det ett sent avbrott vilket innebär att du inte kan söka kursen på nytt. Om du vill gå kursen vid ett senare tillfälle måste du kontakta kursadministrationen.

Ny student på civil- och högskoleingenjörsprogrammen

Mer information om vad som gäller för dig som är ny student vid teknisk-naturvetenskapliga fakulteten kan du läsa via fakultetens sida för nya studenter.

Magister- och masterstudent hos oss

Information om vårt Masterprogram i förnybar elgenerering finner du via institutionens sida för masterutbildning.