Institutionen för farmaci

Registreringsinformation för antagna studenter

Vi erbjuder ett flertal fristående kurser, nedan finns kort information om dem, samt en primär kontaktperson.

På våra kurser registrerar du dig själv i Ladok för studenter.
För de flesta av våra kurser öppnar registreringen en vecka före kursstart. Du ser vilka datum registreringen är öppen i Ladok. Du måste registrera dig inom den angivna registreringsperioden för att inte riskera att förlora din plats.

Kom ihåg att du även måste aktivera ditt studentkonto!

Är du antagen med villkor till någon av våra kurser så ska du så snart som möjligt och allra senast sista registreringsdatum kontakta kursadmin@farmaci.uu.se för att styrka din behörighet.

Om du är placerad som reserv kommer du att bli kontaktad av institutionen via e-post om du kan erbjudas en plats. Vi använder den e-postadress som är registrerad i antagning.se. Kontrollera även din skräppost.

När du registrerat dig hittar du mer information om kursstarten i Studium. För att se kursen schema kan du använda dig av universitets schemavisning.

Programfrågor och omregistrering

Du som har haft uppehåll från dina studier eller har andra frågor om ditt program, kontakta Farmaceutiska fakultetens studievägledning på farmstudievagledning@uadm.uu.se.

Du som har moment kvar att komplettera på någon av våra kurser kan söka om omregistrering via denna blankett.

Frågor om kurserna kan ställas till kursadm@farmaci.uu.se.

Läkemedel och äldre 2FB204

Klinisk prövningsmetodik 3FB030

Klinikorienterad farmaci C (KOF) 3FB220

Biologiska läkemedel I 3FB028

Biologiska läkemedel 3FB025

Molekylär biofarmaci 3FG288

Introduktionskurs till nanomedicin 3FG013