Institutionen för freds- och konfliktforskning

Registreringsinformation för program och kurser som ges vid Institutionen för freds-och konfliktforskning, höstterminen 2021

Antagen student: du registrerar du dig själv i Ladok för studenter för att behålla din plats. Se listan nedan för registreringsperioder som gäller för våra olika kurser.

Villkorligt antagen student: du ska så snart som möjligt och allra senast sista registreringsdatum kontakta respektive kontaktperson för att styrka din behörighet och bli registrerad. Så snart din behörighet är bekräftad kan du registreras och det kan ske efter registreringsdatumet.

Reservplacerad student: om du är reservplacerad blir du kontaktad av institutionen via e-post om du kan erbjudas plats och måste svara inom en viss tid. Håll utkik i mejlen – även i skräpposten.

Registreringsperioder för våra kurser

Masternivå
Kontaktperson: Ingalill Blad Ögren, ingalill.blad-ogren@pcr.uu.se

Masterprogrammet i freds- och konfliktstudier: Registrering via upprop 24 augusti (separat information skickad via e-post till antagna studenter).

Fristående kurser, avancerad nivå:
Krig och utveckling: 2021-07- 29 – 2021-08-23, reservantagningen börjar 2021-08-24

Fredsbyggande ur ett lokalt perspektiv: 2021-07-29 – 2021-08-30, reservantagningen börjar 2021-08-31

Att skriva en forskningsöversikt: 2021-07-29 – 2021-08-30, reservantagningen börjar 2021-08-31

Förhandling och medling i praktiken: 2021-07-29 – 2021-08-30, reservantagningen börjar 2021-08-31

Kandidatnivå

Kontaktperson: Chris Chau, chris.chau@pcr.uu.se

Kandidatprogrammet i Freds- och utvecklingsstudier: Du registrerar till inledande kurs Freds- och konfliktkunskap A. Ser kursens registreringsinfo nedan.

Program/friståendekurser:
Freds- och konfliktkunskap A: 29 juli – 11 augusti; reservantagningen börjar 12 augusti

Freds- och konfliktkunskap AI: 29 juli – 16 augusti; reservantagningen börjar 17 augusti

Freds- och konfliktkunskap C: 29 juli – 16 augusti; reservantagningen börjar 17 augusti

Krig och fred på film: 29 juli – 29 augusti; reservantagningen börjar 30 augusti

Se institutionens information gällande undervisningsform och covid-19 (på campus/distans).

Senast uppdaterad: