Institutionen för freds- och konfliktforskning

Registreringsinformation för program och kurser som ges vid Institutionen för freds-och konfliktforskning,vårterminen 2022.

Antagen student: du registrerar du dig själv i Ladok för studenter för att behålla din plats. Se listan nedan för registreringsperioder som gäller för våra olika kurser.

Villkorligt antagen student: du ska så snart som möjligt och allra senast sista registreringsdatum kontakta respektive kontaktperson för att styrka din behörighet och bli registrerad. Så snart din behörighet är bekräftad kan du registreras och det kan ske efter registreringsdatumet.

Reservplacerad student: om du är reservplacerad blir du kontaktad av institutionen via e-post om du kan erbjudas plats och måste svara inom en viss tid. Håll utkik i mejlen – även i skräpposten.

Registreringsperioder för våra kurser

Masternivå

Kontaktperson: Ingalill Blad Ögren, ingalill.blad-ogren@pcr.uu.se

Fristående kurser, avancerad nivå:

Registreringen är öppen fr o m 2021-12-27 t o m 2022-01-20 för följande kurser på avancerad nivå:

  • Avancerad kurs i kvantitativ metod
  • Internationella interventioner och skydd av civilia
  • Förhandling och medling i praktiken
  • Förestående säkerhetshot
  • Genus, krig och fred
  • Orsaker till fred
  • Avancerad kurs i kvalitativ metod

Reserver kallas fr o m 2022-01-24 för ovanstående kurser.

Kandidatnivå

Kontaktperson: Chris Chau, chris.chau@pcr.uu.se

Registreringen är öppen fr o m 2021-12-27 t o m 2022-01-10 för följande kurser på kandidat nivå:

Program/friståendekurser:
Freds- och konfliktkunskap AII
Freds- och konfliktkunskap B

Reserver kallas fr o m 2022-01-11 för ovanstående kurser.

Se institutionens information gällande undervisningsform och covid-19 (på campus/distans).