Institutionen för fysik och astronomi

Varmt välkommen till Teknisk-naturvetenskaplig bastermin med start VT2022!

Uppstart för basterminen äger rum på måndag den 10 januari kl. 9.00–10.00. På Ångströmslaboratoriet i sal 80109. TA MED LEGITIMATION.

Direkt efter registreringen börjar Introduktionskursen och den går:
Måndag 10/1 kl. 10.00-15.00 sal 80109
Tisdag 11/1 kl. 09.00-15.00 sal 80109 (denna dagen sker även kursval, så fundera redan nu vilka kurser du vill läsa)

Mer information om programmet skickas till dig via e-post den 22 december i form av ett välkomstbrev.

Kontaktuppgifter: Emma Almgren basarsvagledning@physics.uu.se

Som nyantagen student behöver du aktivera ditt studentkonto. Detta gör du några dagar efter du har fått ditt antagningsbesked.

Onsdagen den 12/1 i Siegbahnsalen 10101 sker ett gemensamt upprop med "Basåringarna" kl. 09.00 (ta med legitimation).
Direkt efter uppropet börjar undervisningen. Schemat finner ni här:
Schema

Om du är placerad som reserv kommer du att bli kontaktad av institutionen via e-post om du kan erbjudas en plats och får då information om registrering.

Redan student på basåret?

Upprop för VT22 sker för Basåringarna onsdag 12/1 kl. 09.00 i Siegbahnsalen 10101. TA MED LEGITIMATION.
Direkt efter uppropet börjar undervisningen. Schemat finner ni här:
Schema

Övriga frågor?
Har du funderingar kring dina studier, registrering på kurser, studieuppehåll eller dylikt kan du höra av dig till:
Kurskansliet Fysik och Astronomi: kurskansli@physics.uu.se
Studievägledare i Fysik och Astronomi: Rabab.Elkarib@physics.uu.se