Institutionen för geovetenskaper

Information till studenter, vårterminen 2022

All kursspecifik information för nyantagna studenter som gäller antagning, villkor, reservplacering och registrering har vi samlat ihop på vår webbsida: information till nyantagna studenter vid institutionen för geovetenskaper.

Undervisning i vår

Generellt sker all undervisning på campus i vår. Det kan fortfarande förekomma undervisning som ges digitalt i sin helhet eller i hybridform. Information om hur undervisningen kommer att ske finns i schemat som publiceras 5 veckor innan kursstart.

Kontakta studentservice vid institutionen för geovetenskaper

Välkomna!