Institutionen för geovetenskaper

Information till studenter, höstterminen 2021

All kursspecifik information för nyantagna studenter gällande antagning, villkor, reservplacering och registrering har vi samlat ihop på vår webbsida: information till nyantagna studenter vid institutionen för geovetenskaper.

UNDERVISNING I HÖST

Efter över ett års digital undervisning på distans planeras det nu för fysisk undervisning på campus till hösten. Det kan fortfarande förekomma undervisning som ges digitalt i sin helhet eller i hybridform. Information om hur undervisningen kommer att ske finns i schemat som publiceras 5 veckor innan kursstart.

Kontakta studentservice vid institutionen för geovetenskaper

Välkomna!

Nedan hittar du kontaktuppgifter till samtliga medarbetare vid institutionen:

Senast uppdaterad: