Institutionen för kirurgiska vetenskaper

Välkommen till Institutionen för kirurgiska vetenskaper

Institutionen ansvarar för röntgensjuksköterskeprogrammet, flera inriktningar inom specialistsjuksköterskeprogrammet samt fristående kurser och fördjupningskurser. Institutionen ansvarar vidare för delar inom grundutbildningen av läkar-, sjuksköterske-, logoped-, och biomedicinarprogrammen.

Forskning inom institutionen bedrivs i olika forskargrupper. Uppdelningen bygger till stor del på de specialiteter inom kirurgiområdet i vid bemärkelse som ingår i institutionen för kirurgiska vetenskaper.

Institutionen är lokaliserad på Akademiska sjukhuset.

www.surgsci.uu.se

Se registreringsinformation inför höstterminen 2021 på institutionens webbplats.

Senast uppdaterad: