Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Information till våra studenter inför vårterminen 2022

Registrering

På de flesta av våra kurser och program sker registrering i Ladok, där framgår vilken registreringsperiod som gäller för den kursen du är antagen till. Se specifik information angående registrering för några av våra kurser/program längre ner på sidan.Om du inte är registrerad senast sista registreringsdag riskerar du att förlora din plats som då går vidare till en reserv. Är det första gången du läser på Uppsala universitet behöver du aktivera ditt studentkonto innan du kan registrera dig.

Det är viktigt att om du ångrat dig eller fått förhinder, lämna återbud så att en annan student kan få besked snabbare om en återbudsplats.

Villkorligt antagen

Är du villkorligt antagen ska du så snart som möjligt och allra senast sista registreringsdatum kontakta institutionen för att styrka din behörighet och bli registrerad.

Reserv

Om du är placerad som reserv kommer du att bli kontaktad av institutionen via e-post om du kan erbjudas en plats. Glöm inte att hålla kolla på din skräpkorg i mailen.

Inför kursstart

När du registrerat dig hittar du mer information inför terminen (kursstart, scheman, kursplaner, lärarlistor, läsinstruktioner, litteraturlistor) i Studium. Du som är antagen eller registrerad ser dina kurs- och programsidor när du loggar in i Studium.

Kontakt

Kontakta institutionen: kbh@kbh.uu.se

Kontakta Antagningsservice om du har frågor om antagning på antagning.se eller 0771-550 720 mån-fre 9.00-16.00.

Kontakta Uppsala universitets Servicedesk om du har frågor om studentkonton och inloggning: servicedesk@uu.se eller 018-471 44 00.

Specifik information för några av våra kurser

Implementeringsvetenskap och hållbar utveckling I (3BO007)

Som antagen student i den internationella antagningsomgången (universityadmissions.se) registrerar du dig genom att skicka ett mejl till kursadministrationen på education-swedesd@uu.se senast 2021-08-16.
OBS! Är du antagen via den nationella antagningsomgången, antagning.se, går det bra att registrera sig via Ladok som angivet ovan.
I mejlet meddelar du att du vill bli registrerad på kursen. Inkludera ditt namn och födelsedatum i mejlet och skriv Registrering Implementeringsvetenskap och hållbar utveckling I i ämnesraden till mejlet. Registreringen påbörjas sedan av kursadministrationen 10 dagar innan höstterminens start. Första kursdag, 2021-08-30 kl. 11.00-12.30, sker upprop med obligatorisk närvaro online via Zoom (länk skickas ut innan kursstart).

”Mäns våld mot kvinnor” på NCK

Kurserna Mäns våld mot kvinnor, grundkurs och Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer med fokus särskild sårbarhet ges vid Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK).

Information till antagna
Du registrerar dig själv på kurserna i Ladok för studenter. Registreringen är öppen 2021-12-09 – 2022-01-12.

Information till villkorligt antagna
Är du villkorligt antagen till kursen Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer med fokus särskild sårbarhet måste du styrka din behörighet innan du kan registrera dig. Maila till utbildning@nck.uu.se för att styrka din behörighet så snart som möjligt och allra senast den 9 januari 2022. På ditt antagningsbesked ser du om du är antagen med villkor.

Återkoppling på din behörighet kan du förvänta dig från och med 10 januari 2022.

Information till reserver
Om du är placerad som reserv kommer vi att kontakta dig om du kan erbjudas en plats. Reservantagningen sker från 13 januari 2022 fram till kursstart. Om du blir erbjuden en plats som reserv måste du svara inom två dygn. Se därför till att dina kontaktuppgifter är korrekta på ditt konto på antagning.se så att vi snabbt kan få tag på dig. Håll även koll på din skräpkorg i din mejl om viktiga meddelanden har hamnat där.

Information i Studium
När du är registrerad hittar du mer information om kurserna i Studium:

Länk till Mäns våld mot kvinnor, grundkurs 7,5 hp VT 2022

Länk till Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer med fokus på särskild sårbarhet 15 hp VT 2022

Kontaktinformation och support NCK
utbildning@nck.uu.se
nck.uu.se/utbildning