Institutionen för lingvistik och filologi

Registrering hösten 2021

På de flesta av våra kurser registrerar du dig själv i Ladok för studenter. Registreringen är öppen till och med en dag före kursstart. Därefter måste du kontakta info@lingfil.uu.se för att bli registrerad.

Uppsats- och praktikkurser

På uppsats- och praktikkurser kan du inte registrera dig själv, eftersom vi behöver säkerställa att du har en uppsatshandledare eller en godkänd praktikplats innan vi kan registrera dig. För att bli registrerad på någon av dessa ska du kontakta ansvarig lärare senast en vecka före kursstart, men gärna tidigare. Vet du inte vem du ska kontakta? Mejla info@lingfil.uu.se så hjälper vi dig.

Villkorligt antagen

Är du villkorligt antagen ska du så snart som möjligt och allra senast sista registreringsdatum kontakta info@lingfil.uu.se för att styrka din behörighet och bli registrerad. Om behörighetsgivande kurser inte syns på antagning.se behöver vi istället se ett registerutdrag/studieintyg där det framgår att kurserna är avslutade.

Placerad som reserv

Om du är placerad som reserv kommer du att bli kontaktad av institutionen via e-post (till den adress som finns registrerad på antagning.se) om du kan erbjudas en plats och har sedan sju dagar på dig att tacka ja.

Senast uppdaterad: