Institutionen för lingvistik och filologi

Registrering våren 2022

På de flesta av våra kurser registrerar du dig själv i Ladok för studenter. Registreringen är öppen till och med en dag före kursstart, det vill säga 16 januari för kurser som börjar vid terminsstart. Därefter måste du kontakta info@lingfil.uu.se för att bli registrerad.

Uppsats- och praktikkurser

På uppsats- och praktikkurser kan du inte registrera dig själv, eftersom vi behöver säkerställa att du har en uppsatshandledare eller en godkänd praktikplats innan vi kan registrera dig. För att bli registrerad på någon av dessa ska du kontakta ansvarig lärare senast en vecka före kursstart, men gärna tidigare. Vet du inte vem du ska kontakta? Mejla info@lingfil.uu.se så hjälper vi dig.

Villkorligt antagen

Är du villkorligt antagen ska du så snart som möjligt och allra senast sista registreringsdatum kontakta info@lingfil.uu.se för att styrka din behörighet och bli registrerad. Om behörighetsgivande kurser inte syns på antagning.se behöver vi istället se ett registerutdrag/studieintyg där det framgår att kurserna är avslutade.

Om du väntar på att poäng från höstterminen ska komma in kan du prata med din lärare. Det kan gå bra att delta i undervisningen ändå i väntan på de sista behörighetsgivande resultaten. Som antagen har du också begränsad åtkomst till kurssidan i Studium under terminens två första veckor.

Placerad som reserv

Om du är placerad som reserv kommer du att bli kontaktad av institutionen via e-post (till den adress som finns registrerad på antagning.se) om du kan erbjudas en plats och har sedan sju dagar på dig att tacka ja.