Institutionen för medicinska vetenskaper

Välkommen till Institutionen för medicinska vetenskaper!

Institutionen för medicinska vetenskaper ger kurser på grund- och avancerad nivå vid flera av medicinska fakultetens utbildningsprogram, samt ett antal fristående kurser. Vid frågor gällande specifika kurser och program, se under länkar nedan. För övergripande utbildningsfrågor kontakta kurssamordnare Caroline Olofsson caroline.olofsson@medsci.uu.se

Är du nyantagen till kurs eller program:

För dig som är nyantagen är det viktigt att du tackar ja via www.antagning.se och aktiverar ditt studentkonto.

Se övrig information om din kurs i utbildningskatalogen eller under respektive länk nedan.

Är du reservplacerad:

Om du är placerad som reserv kommer du att bli kontaktad av institutionen via e-post om du kan erbjudas en plats på kursen eller programmet. Reservantagning pågår i regel fram till och med kursstart. Som reserv har du en skyldighet att bevaka den e-postadress du har registrerat på www.antagning.se. Håll också uppsikt över skräpposten. I regel krävs återkoppling på platserbjudande inom en eller ett par dygn, men svarstiden kan variera mellan kurser samt över tid. För information om reservantagning till specifika kurser kan kontaktperson för respektive kurs kontaktas. Se kontaktinformation i utbildningskatalogen.

Utbildningsprogram:

Se information under nedanstående länkar:

Fristående kurser:

Institutionen ger ett antal fristående kurser under kommande termin. Är du antagen till någon av våra fristående kurser måste du tacka ja för att behålla din plats.

Är du villkorligt antagen ska du så snart som möjligt (senast sista registreringsdag) kontakta institutionen för att styrka din behörighet för att bli registrerad och behålla din plats. Du hittar kontaktuppgifter för våra fristående kurser via utbildningskatalogen.

Institutionens fristående kurser ht21:

Klinisk läkemedelsutveckling – Clinical Drug Development

Registrering för kursen sker efter uppropet 30 augusti.

Biomedicinsk laboratorievetenskap 30 hp

Diabetesvård I 7,5 hp

Hälsoekonomi - Metoder för hälsoekonomiska utvärderingar av hälsointerventioner och program
Entrance to course: https://uppsala.instructure.com/courses/44092/assignments/syllabus