Gamla Studentportalen stänger

Universitetet använder idag en lärplattform som heter Studium. Tidigare användes Studentportalen, men den kommer snart att stängas.

Du som fortfarande har behov av material som finns i Studentportalen - kanske kompendier eller uppgifter från gamla kurser som du ännu inte är klar med - uppmanas att så snart som möjligt ladda ner detta material, för när Studentportalen stängs kommer du inte längre åt något av detta.

Senast uppdaterad: