Institutionen för neurovetenskap

Registreringsinformation för antagna studenter

Vi erbjuder ett flertal fristående kurser, du hittar här kort information om hur du registrerar dig på respektive kurs, samt en primär kontaktperson. Om det tillämpas webregistrering på kursen du är antagen till, måste du registrera dig inom den angivna registreringsperioden för att inte riskera att förlora din plats. Registrering görs i Ladok för studenter.

Om registrering sker via upprop, behöver du logga in i Studium för att ta reda på när kursstart är.

Kom ihåg att du även måste aktivera ditt studentkonto!

Avancerad neurobiologi med hjärnans sjukdomar (3NR600)
Registrering sker vid kursstart
Kontaktperson: Karin Nygren, Karin.Nygren@neuro.uu.se, 018-471 4421

Examensarbete i fysioterapi (3PT082)
Webregistrering är öppen 29/7 - 15/8. Reservantagning startar 16/8
Kontaktperson: Eva-Lena Wahlberg, eva-lena.wahlberg@neuro.uu.se, 018-471 4786

Forskningsförberedande kurs med fokus på nya läkemedelsmål (3NR382)
Registrering sker vid kursstart.
Kontaktperson: Karin Nygren, Karin.Nygren@neuro.uu.se, 018-471 4421

Forskningsprojekt i neurofarmakologi 15hp, (3NR315)
Forskningsprojekt i neurovetenskap 7,5hp, (3NR275)
Forskningsprojekt i neurovetenskap 15hp, (3NR215)
Forskningsprojekt i neurovetenskap 30hp, (3NR230)

För dessa kurser gäller att studenten, efter att ha kontaktat en forskargrupp vid institutionen och fått en plats och handledare, tar kontakt med Karin Nygren, Karin.Nygren@neuro.uu.se, 018-471 4421. En studieplan ska vara godkänd innan kursen kan sökas och studenten kan antas. Registrering sker sedan vid kursstart.


Fysiologi (3FF312)
Registrering sker efter närvaro på uppropet den 3 november
Kontaktperson: Annika Backvall, annika.backvall@neuro.uu.se, 018-471 4093

Globala och miljömässiga effekter på neurohälsa (3NR018)
Webregistrering är öppen 29/7 - 27/9
Kontaktperson: Annika Backvall, annika.backvall@neuro.uu.se, 018-471 4093

Hjärnan – funktioner, sjukdomar och mysterier I (3NR201)
Webregistrering är öppen 29/7 - 25/8
Kontaktperson: Annika Backvall, annika.backvall@neuro.uu.se, 018-471 4093

Idrottsmedicin och idrottsrehabilitering (3PT006)
Webregistrering är öppen 29/7 - 15/8. Reservantagning startar 16/8
Kontaktperson: Eva-Lena Wahlberg, eva-lena.wahlberg@neuro.uu.se, 018-471 4786

Klinisk Handledning (3LG091)
Webregistrering är öppen: 29/7 - 15/8
Kontaktperson: Julia Brummer, julia.brummer@neuro.uu.se, 018-471 4122

Psykiatri (3PS050)
Webregistrering är öppen: 1/7 – 25/8
Kontaktperson: AC Fält, ann-charlotte.falt@neuro.uu.se, 018-611 5243

Psykotraumatologi (3PS038)
Webregistrering är öppen: 2/8 - 25/8
Kontaktperson: Louise Lundqvist, louise.lundqvist@mcb.uu.se

Rehabilitering av äldre (3PT029)
Webregistrering är öppen 29/7 - 15/8. Reservantagning startar 16/8
Kontaktperson: Eva-Lena Wahlberg, eva-lena.wahlberg@neuro.uu.se, 018-471 4786

Senast uppdaterad: