Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Coronaläget

Tyvärr har vi kommit i ett läge där vi behöver göra nya anpassningar i undervisningen på grund av spridningen av Covid 19. Anpassningen innebär

  • att all undervisning på EDU, utom föreläsningar i föreläsningssalarna, sker på campus i de kurser som startar under vårterminens period 1.
  • att de föreläsningar som skulle getts i föreläsningssalarna under period 1 istället ges på distans.

Registreringsinformation

All registrering på institutionens kurser och program sker via Ladok. Där kan du se vilken registreringsperiod som gäller för din kurs. För att behålla din plats på kursen/programmet måste du registrera dig inom angiven tidsperiod.

Vid frågor kring registrering, kontakta kursens/programmets administratör.

Information till villkorligt antagna

Du måste uppfylla behörighetskraven innan en registrering kan göras. Du kan registrera dig fram till kursstart, eller angiven sista registreringsdag, om du uppfyller behörighetskraven. Kontakta kursens administratör när behörighetskraven är uppfyllda.

Ta kontakt med kursens/programmets administratör när du uppfyller behörighetskraven.

Information till reserver

Institutionen kallar reserver via e-post. Om du erbjuds en plats kommer du att bli kontaktad av kursens/programmets administratör. Glöm inte att hålla koll i din skräppost.

Vanliga frågor och svar

Kursstartsinformation

För information om tid och plats för kursstart, se ditt schema.