Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Successiv återgång till campusundervisning

Prefekten vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier har tagit beslut om successiv återgång till campusundervisning under höstterminen 2021.

Öppnandet sker i följande steg:

  • Kurser med start under period 1 (30/8–29/9) fortsätter undervisas på distans på samma sätt som under vårterminen 2021. Undantaget följande som får ges på campus:
    Kurser för internationella studenter, kurser inom uppdragsutbildning, kurser inom masterprogrammen (ej kursen Specialpedagogiska perspektiv) samt BOM-kursen på Grundlärarprogrammet. Salsskrivningar får också genomföras på plats.
  • På kurser med start under period 2 (30/9–1/11) kommer all undervisning, utom föreläsningar i föreläsningssalarna, att ske på campus.
  • Från och med period 3 (med start den 2/11) sker all campusundervisning på plats.

Registreringsinformation

All registrering på institutionens kurser och program sker via Ladok. Där kan du se vilken registreringsperiod som gäller för din kurs. För att behålla din plats på kursen/programmet måste du registrera dig inom angiven tidsperiod.

Vid frågor kring registrering, kontakta kursens/programmets administratör.

Information till villkorligt antagna

Om du blivit antagen med villkor, d.v.s. att din behörighet måste styrkas innan registrering (det framgår av ditt antagningsbesked) kontrolleras detta av institutionen. Du måste uppfylla behörigheten senast vid kursstart innan en definitiv registrering i Ladok kan göras av kursadministratören.

Ta kontakt med kursens/programmets administratör när du uppfyller behörighetskraven.

Information till reserver

Institutionen kallar reserver via e-post. Om du erbjuds en plats kommer du att bli kontaktad av kursens/programmets administratör. Glöm inte att hålla koll i din skräppost.

Vanliga frågor och svar

Kursstartsinformation

För information om tid och plats för kursstart, se ditt schema.

Senast uppdaterad: