Institutionen för psykologi

Tentamensutlämningen är stängd tills vidare!

Vid behov av att få kopia på din tenta som har skrivits på papper VT20 kontakta gärna tentamensansvarig kursadministratör Miranda Ielegems miranda.ielegems@psyk.uu.se eller annan kursadministratör på utbildningsadministrationen.

Alla papperstentor äldre än två år gallras och så småningom är det bara e-tentor som vi kommer ha tillgång till.

Även e-tentor gallras efter två år. Du har själv tillgång till dina skrivna e-tentor på exam.uu.se med ditt student log-in. Om du vill spara dina skrivna e-tentor kan du enkelt ladda ner dem från Inspera som PDF-filer.


Innovation day online 13th (start 9.00 and end 17.00) of October


Join Innovation day online 13th (start 9.00 and end 17.00) of October to boost your innovational spirit, work with fellow students across faculty borders and create solutions that will have a real impact for university students mental health and wellbeing.

During the day you will learn practical tools as design thinking and pitching skills. Put them to practice and let them inspire how the university will support student’s ability to stay mentally well.

The winning idea/team will among several prices win reserved spots at an exclusive international innovation event at the Netherlands embassy in Stockholm 25-27 October 2021.

For more information see https://www.uu.se/eithealth/campus-education/innovation-day-2021

Register at https://doit.medfarm.uu.se/bin/kurt3/kurt/25194

Senast uppdaterad: