Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Ny Student

På våra kurser registrerar du dig själv i Ladok för studenter. Är du villkorligt antagen kommer din behörighet att granskas. Om du bedöms vara behörig kommer du att kunna registrera dig via Ladok senast kursstart.

Om du är placerad som reserv kommer du att bli kontaktad av institutionen via e-post om du kan erbjudas en plats.

Till alla programstudenter hälsar vi välkommen till uppropet. Uppropet är den officiella starten på ditt program. Om du inte kan närvara på uppropet är det viktigt att du meddelar det till ditt program. Om du inte meddelar din frånvaro kan du förlora din utbildningsplats.

Information om ditt upprop hittar du på vår webbsida.