Institutionen för speldesign

Välkommen till speldesign på våren 2022!

Antagen? Antagen med villkor? Reserv? Vad händer nu?

På alla speldesignkurser registrerar du dig själv i Ladok för studenter under registreringsperioden. För kurser med kursstart 2022-01-17 är registreringen öppen mellan 23 december-10 januari. Du ska registrera dig på de kurser du är antagen till. Har du missat sista registreringsdagen? Kontakta Studentservice Campus Gotland studentservicecampusgotland@uadm.uu.se för besked om din plats finns kvar.

Är du Antagen med villkor ska du kontakta Studentservice Campus Gotland studentservicecampusgotland@uadm.uu.se med dina betyg eller bevis på att du uppfyller behörighetskraven innan kursen startar.

Om du är placerad som reserv kan du bli kontaktad av Institutionen för speldesign via e-post efter 14 januari om vi kan erbjuda dig en plats och därefter har du ett par dagar på dig att tacka ja.