Juridiska institutionen

Information till nyantagna HT21

Juristprogrammet 270 hp, Lantmäteriprogrammet med juridisk inriktning 180 hp, Juridisk översiktskurs 15 hp, Barnrätt 15 hp samt Juridisk grundår 60 hp i Uppsala

På våra kurser registrerar du dig själv i Ladok för studenter. Registreringen är öppen från och med den 1 augusti till och med den 18 augusti 2021. Därefter mister du din antagning om du inte har registrerat dig i Ladok under registreringsperioden. Din plats går då till efterföljande reserver.

Är du villkorligt antagen ska du så snart som möjligt och allra senast sista registreringsdatum kontakta studievägledare Lee Holmström för att styrka din behörighet och bli registrerad.

Juridisk grundår 60 hp, Campus Gotland samt Nätbaserad juridisk översiktskurs 15 hp

På våra kurser registrerar du dig själv i Ladok för studenter. Registreringen är öppen från och med den 30 juli till och med den 23 augusti 2021. Därefter mister du din antagning om du inte har registrerat dig i Ladok under registreringsperioden. Din plats går då till efterföljande reserver.

Är du villkorligt antagen ska du så snart som möjligt och allra senast sista registreringsdatum kontakta studentservicecampusgotland@uadm.uu.se för att styrka din behörighet och bli registrerad.

Kontrollera även att du har angett korrekt mejladress i Ladok, så att våra mejl når dig.

För kontaktuppgifter till Campus Gotland, se deras hemsida.

Information till programstudenter

T2-T6, RoA och fördjupningskurser inom juristprogrammet

Du som sedan tidigare läser på juristprogrammet och ska fortsätta inom programmet hösten 2021 måste registrera dig i Ladok på din kurs någon gång under perioden 21–26 augusti 2021. (Registrering på kurser med kursstart 8 november görs senare). OBS! Endast antagna och behöriga studenter kan registrera sig. Behörighetskraven till din kurs framgår av ditt antagningsbesked. Kontakta studievägledningen om du har frågor om detta.

Termin 3 och 5 inom lantmäteriprogrammet

Du som ska börja termin 3 på lantmäteriprogrammet ht 2021 måste registrera dig på kursen Speciell fastighetsrätt 15 hp i Ladok någon gång under perioden 21–26 augusti 2021. OBS! Endast antagna och behöriga studenter kan registrera sig. För att vara behörig ska första terminens kurser vara avklarade med godkänt resultat.

Du som ska börja termin 5 på lantmäteriprogrammet ht 2021 kommer bli automatiskt registrerad på den första kursen, Introduktion till geodetisk mätningsteknik 7,5 hp. OBS! Om du inte har för avsikt att studera vidare på lantmäteriprogrammet i höst måste du meddela juridiska institutionen detta senast den 19 september.

Kontaktuppgifter till studievägledning och expedition

Senast uppdaterad: