Juridiska institutionen

Information till nyantagna VT22

Juristprogrammet 270 hp, Juridisk översiktskurs 15 hp och Miljörätt 15 hp

På våra kurser registrerar du dig själv i Ladok för studenter. Registreringen är öppen från och med den 23 december 2021 till och med den 9 januari 2022. Därefter mister du din antagning om du inte har registrerat dig i Ladok under registreringsperioden. Din plats går då till efterföljande reserver.

Är du villkorligt antagen ska du så snart som möjligt och allra senast sista registreringsdatum kontakta studievägledare Lee Holmström för att styrka din behörighet och bli registrerad.

Om du är placerad som reserv i antagningen kommer du att bli kontaktad via e-post av studievägledningen vid juridiska institutionen om du kan erbjudas en plats. Vi börjar kalla reserver tidigast den 10 januari. Det kommer framgå av mejlet från studievägledningen hur lång svarstid du har på dig att tacka ja till en antagning. Kontrollera även din skräppost då vi har märkt att erbjudanden om reservantagning ibland hamnar där.

Nätbaserad juridisk översiktskurs 15 hp (Campus Gotland)

På denna kurs registrerar du dig själv i Ladok för studenter. Registreringen är öppen från och med den 23 december 2021 till och med den 10 januari 2022. Därefter mister du din antagning om du inte har registrerat dig i Ladok under registreringsperioden. Din plats går då till efterföljande reserver.

Eventuella reserver kontaktas via e-post till den e-postadress som angivits på antagning.se. I mejlet du får med erbjudande om plats finns instruktioner kring hur du tackar ja. Håll koll på din skräppost eftersom våra mejl ibland hamnar där. Vi börjar kalla reserver tidigast den 11 januari.

Mejladress till administratör studentservicecampusgotland@uadm.uu.se.

För övriga kontaktuppgifter till Campus Gotland, se deras hemsida.

Information till programstudenter

T2-T6, RoA och fördjupningskurser inom Juristprogrammet

Du som sedan tidigare läser på juristprogrammet och ska fortsätta inom programmet våren 2022 måste registrera dig i Ladok på din kurs någon gång under perioden 8–13 januari 2022. (Registrering på kurser med kursstart 28 mars görs senare). OBS! Endast antagna och behöriga studenter kan registrera sig. Behörighetskraven till din kurs framgår av ditt antagningsbesked. Kontakta studievägledningen om du har frågor om detta.

Termin 2, 4 och 6 inom Lantmäteriprogrammet, juridisk inriktning

Du som ska börja termin 2 på lantmäteriprogrammet våren 2022 kommer automatiskt att registreras på terminens första kurs Introduktion till mikroekonomi för lantmätare 7,5 hp. OBS! Om du inte har för avsikt att läsa kursen måste du kontakta studievägledningen vid juridiska institutionen senast den 6 februari.

Du som ska börja termin 4 på lantmäteriprogrammet våren 2022 ska själv registrera dig på terminens första kurs Miljörätt 7,5 hp i Ladok någon gång under perioden 8-13 januari 2022. OBS! Endast antagna och behöriga studenter kan registrera sig. För att vara behörig ska första terminens kurser vara avklarade med godkänt resultat.

Du som ska börja termin 6 på lantmäteriprogrammet våren 2022 kommer automatiskt att registreras på terminens första kurs Geografiska Informationssystem Geodesi 7,5 hp. OBS! Om du inte har för avsikt att läsa kursen måste du kontakta studievägledningen vid juridiska institutionen senast den 6 februari.

Kontaktuppgifter till studievägledning och expedition