3/8 Omtentamen Terminskurs 3 - salsfördelning

Omtentamen sker som tidigare meddelats den 3 augusti 8-13 som en salstentamen. Här hittar ni i vilken sal ni ska skriva er omtentamen.

För att kunna bibehålla social distansering har alla omtentander fördelats på tre olika salar, Bergsbrunnagatan 15, sal 1 och sal 2 samt BMC B1:3.

De som har beviljats anpassning har fått information om detta av Lee Holmström den 1 juli och alla som beviljats anpassning skriver sin omtentamen på Klostergatan 3.

Det går inte att byta lokal för omtentamen, om du kommer till fel plats får du inte skriva.

I listan Pdf, 172 kB. hittar du den sal du ska skriva omtentamen i genom att du först letar reda på din anonymitetskod som du hittar i Ladok. Anonymitetskoderna (med nomenklaturen E437-ABC-DEF) ligger i bokstavsordning i listan.

Frågor angående detta ställs till amanuensen T3@jur.uu.se

Vänligen,
Agneta

Senast uppdaterad: