Matematiska institutionen

Så registrerar du dig

Om du är antagen med villkor och inte kan registrera dig i Ladok ska du vänta till veckan innan kursstarten. I vissa fall öppnar registreringen då. Om du fortfarande inte kan registrera dig när det är mindre än en vecka kvar tills kursen börjar, då ska du kontakta matematiska institutionens studievägledare via e-post. I mejlet anger du ditt namn och ditt personnummer. Skriv kursnamnet och kurskoden i ämnesraden.

Du som är reserv kommer att få ett meddelande om du blir erbjuden plats på kursen. Du kommer då att kunna registrera dig på kursen i Ladok.

Ämneslärarprogrammet

Under vecka 3 arrangerar studentföreningen MFK en mottagning för nya studenter. Föreningen kommer att erbjuda roliga kvällar med spel och middag, informationsfilmer om campus och nationer, och framför allt ett tillfälle för er att lära känna varandra. På grund av rådande omständigheter kommer mottagningen med största sannolikhet att ske via Zoom.

Anmäl dig till mottagningen via Google-formulär

MFK står för matematik, fysik och kemi. Också lärarstudenter inom dessa ämnen samt lärare inom IT går under MFK.

Schema och kurslitteratur

Du kan hitta kurslitteraturen i kursplanen. Observera att du måste välja den version som är aktuell just nu. Under "Versioner av kursplanen" står det från vilket datum kursplanen gäller.

Sök kursplaner

Mattesupporten

På Mattesupporten kan du få hjälp av en erfaren student med att lösa uppgifter och förstå teori. Du kan ställa frågor om allt från den enklaste matematiken till de riktigt svåra uppgifterna.

Mattesupporten ges under veckorna 36-50 på hösten och 4-22 på våren.

Tid

Måndag-torsdag, klockan 17.15-19.00

Plats

Ångströmlaboratoriet, sal Å2002 och Å2003

Kontakt

Bim Gustavsson

Läs matematik utomlands

Som student vid Uppsala universitet har du möjlighet till utlandsstudier. Utöver universitetets avtal har matematiska institutionen egna utbytesavtal med universitet som är särskilt bra på matematik i Tyskland, Frankrike, Nederländerna, Storbritannien och Japan.

Läs om utlandsstudier på matematiska institutionens webbplats.

Kontakt

Studievägledare

Matematiska institutionens studievägledare svarar på frågor som gäller kursinnehåll, studieval, tillgodoräknanden, utbytesstudier, studieuppehåll, studieavbrott, examensarbete, antagning till senare del av program och karriär.

Kontakta matematiska institutionens studievägledare.

Kursadministration

Matematiska institutionens kursadministratörer besvarar frågor om registrering, tentamen och scheman.

Kontakta matematiska institutionens kursadministratörer via e-post.