Matematiska institutionen

Registrering på kurser och program

Antagen med villkor till kurs

Mattesupporten

På Mattesupporten kan du få hjälp av en erfaren student med att lösa uppgifter och förstå teori. Du kan ställa frågor om allt från den enklaste matematiken till de riktigt svåra uppgifterna.

Mattesupporten ges under veckorna 36-50 på hösten och 4-22 på våren.

Tid

Måndag-torsdag, klockan 17.15-19.00

Plats

Ångströmlaboratoriet, sal Å2002 och Å2003

Kontakt

Bim Gustavsson

Utlandsstudier

Som student vid Uppsala universitet har du möjlighet till utlandsstudier. Utöver universitetets avtal har matematiska institutionen egna utbytesavtal med universitet som är särskilt bra på matematik i Tyskland, Frankrike, Nederländerna, Storbritannien och Japan.

Läs om utlandsstudier på matematiska institutionens webbplats

Kontakt

Studievägledare

Matematiska institutionens studievägledare svarar på frågor som gäller kursinnehåll, studieval, tillgodoräknanden, utbytesstudier, studieuppehåll, studieavbrott, examensarbete, antagning till senare del av program och karriär.

Kontakta matematiska institutionens studievägledare

Kursadministration

Matematiska institutionens kursadministratörer besvarar frågor om registrering, tentamen och scheman.

Kontakta matematiska institutionens kursadministratörer via e-post

Alla på matematiska institutionen

Senast uppdaterad: