Matematiska institutionen söker en lika villkor-amanuens

Matematiska institutionen söker en lika villkor-amanuens som ska arbeta med lika villkorsfrågor för studenter på kandidat- och masterprogrammet i matematik.

Senast uppdaterad: