Nationalekonomiska institutionen

Hej och välkommen till Nationalekonomiska institutionen!

Till dig som ska studera på grundnivån

Till dig som är antagen och vill registrera dig

På våra kurser registrerar du dig själv i Ladok för studenter. Registreringen är öppen från 16 december till 10 januari. Kom ihåg att registrera dig på alla kurser innan terminsstart!

Till dig som är antagen med villkor

Är du villkorligt antagen ska du så snart som möjligt, och allra senast 10 januari, kontakta studentadmin@nek.uu.se. Meddela då om du vill behålla din plats på kursen, samt anledningen till ditt villkor.

Att vara villkorligt antagen betyder att du saknar fullständig behörighet för kursen. Ett villkor kan till exempel vara att du väntar på betyg från en kurs. Villkoret försvinner när behörighetskraven är uppfyllda och du kan då bli registrerad.

Till dig som är reserv

Om vi antar reserver på grundnivån kommer institutionen att kontakta dig under vecka 2. Vi kommer då att meddela dig via e-posten som du angett på antagning.se. Om du erbjuds en plats och vill behålla den behöver du svara JA och returnera mejlet till studentadmin@nek.uu.se senast torsdag den 13 januari, klockan 16.00.

Till dig som ska studera på masternivån

Till dig som är antagen och vill registrera dig

På våra kurser registrerar du dig själv i Ladok för studenter. Registreringen är öppen från 16 december till 16 januari. Kom ihåg att registrera dig på alla kurser innan terminsstart! 

 

Schema VT22

Observera att alla scheman för vårterminen 2022 är preliminära tills en vecka innan kursstart.

Mer information om institutionen kan du hitta på vår hemsida: https://www.nek.uu.se/.