Information gällande undervisning vid CESAR hösten 2021

Information, utformad per 30 juni 2021, om undervisning höstterminen 2021 vid Centrum för socialt arbete – Cesar rörande hantering av risker pga pandemin

Detta dokument kan komma att uppdateras under senare delen av augusti 2021.

Covid-19 pandemin har sedan våren 2020 påverkat universitet och studenter världen över i stor omfattning. Av förståeliga skäl är studenter, både nuvarande och blivande, därför oroade över hur pandemin kommer att påverka deras kommande studier och hur de ska planera inför framtiden. Den 5 februari 2021 beslutade Uppsala universitets rektor att all undervisning och examination skulle ske digitalt i samtliga fall detta var möjligt. Detta förlängdes till att gälla till och med den 29 augusti 2021. Från och med den 30 augusti 2021 kommer, såvitt idag är känt, undervisning och examination att återgå till fysisk form, det vill säga ges på universitetets campus eller annan för ändamålet avsedd plats. Vid Centrum för socialt arbete – Cesar gäller, baserat på den information som för närvarande är tillgänglig, följande för höstterminen 2021:

Allmänna instruktioner

Under period 1 och 2, som pågår från den 30 augusti till 3 november 2021, gäller att

  • föreläsningar som hålls inför samtliga studenter i många terminsgrupper samtidigt sker normalt digitalt på zoom; detta eftersom det är svårt att boka så stora lokaler att avstånd kan hållas, samt att
  • mindre föreläsningar, grupparbeten, workshops och seminarier med varje specifik terminsgrupp sker på campus; företrädesvid i grupper om maximalt 20 studenter, så att avstånd kan hållas.
  • Mindre föreläsningar, grupparbeten, workshops och seminarier kommer således huvudsakligen genomföras på campus, medan större föreläsningar huvudsakligen ges online.

Under period 3 och 4, som pågår från den 4 november 2021 till 16 januari 2022, gäller att

  • all undervisning sker huvudsakligen genom fysisk närvaro och ges på campus, såvida det inte finns pedagogiska fördelar med digital undervisning, t.ex. genom användande av breakout-rooms i zoom och liknande, och om inte svenska myndigheter eller Uppsala universitet inför restriktioner som förhindrar detta.

Övrig information

Aktuell övergripande informationen om coronaviruset för universitetets alla studenter finns att läsa på denna sida:

https://www.uu.se/en/students/recommendations-on-coronavirus/

För nya studenter finns en användbar Q&A-sida med vanliga frågor och svar om Covid-19, t.ex.hur pandemin påverkar uppehållstillstånd och studieavgifter. Se följande sida:

https://www.uu.se/en/students/new-students/qa-covid-19/

På Sociologiska institutionens hemsida finns nyttig information om dina studier hos oss, se https://www.soc.uu.se/student/.

Om du som student inte hittar svaret på dina frågor här kan du kontakta studievägledningen eller studieadministrationen via e-post-e-postadresserna finns på hemsidan. Specifika frågor om kurser och kursinnehåll ska ställas till aktuell lärare eller kursansvarig.

Siv-Britt Björktomta Katarina Alexius

Föreståndare vid Programansvarig för socionomprogrammet

Centrum för socialt arbete – Cesar

Senast uppdaterad: