Undervisning hösten 2021

Sociologiska institutionens instruktioner för undervisning höstterminen 2021

Covid-19 pandemin har sedan våren 2020 påverkat universitet och studenter världen över i mycket stor omfattning. Av förståeliga skäl är studenter, både nuvarande och blivande, därför oroade över hur pandemin kommer att påverka deras kommande studier och hur de ska planera inför framtiden.

Den 5 februari 2021 beslutade Uppsala universitets rektor att all undervisning och examination skulle ske digitalt i samtliga fall detta var möjligt. Detta förlängdes till att gälla till och med den 29 augusti 2021. Från och med den 30 augusti 2021 kommer så undervisning och examination att återgå till fysisk form, det vill säga ges på universitetets campus (eller annan för ändamålet avsedd plats). Sociologiska institutionen har i samråd med Samhällsvetenskapliga fakultetens dekan bestämt att nedanstående allmänna instruktioner ska gälla för Sociologiska institutionen höstterminen 2021. Mer specifika instruktioner för respektive utbildningsnivå följer därefter.

Allmänna instruktioner

Under första halvan av terminen kommer undervisningen som regel ske i fysisk form och som undantag i digital form då det bedöms nödvändigt. Mindre föreläsningar, grupparbeten, workshops och seminarier kommer således huvudsakligen ges på campus medan större föreläsningar huvudsakligen kommer ges online. Vissa undantag kommer att gälla, exempelvis kan datalaboratorier komma att hållas digitalt. Dessa instruktioner gäller alltså för period 1 och 2 som pågår från den 30 augusti till 3 november 2021.

Under andra halvan av terminen kommer all undervisning att övergå till fysisk form och ges på campus, såvida inte svenska myndigheter eller Uppsala universitet inför restriktioner som förhindrar detta. Dessa instruktioner gäller alltså för period 3 och 4 som pågår från den 4 november 2021 till 16 januari 2022.

Specifika instruktioner för grundutbildningen

A-nivå: Under period 1 och 2 kommer föreläsningar huvudsakligen ges digitalt. Vissa av dessa online-föreläsningar kan vara förinspelade och medan andra kan vara direktuppspelade. Seminarier och workshops i mindre grupper kommer att ske fysiskt på campus. Under period 3 och 4 kommer all undervisning att ske fysiskt på campus.

B-nivå: Under period 1 och 2 kommer föreläsningar huvudsakligen ges digitalt. Vissa av dessa online-föreläsningar kan vara förinspelade och medan andra kan vara direktuppspelade. Föreläsningar för mindre grupper ges fysiskt på campus. Seminarier och workshops i mindre grupper kommer huvudsakligen att ske fysiskt på campus. Under period 3 och 4 kommer all undervisning att ske fysiskt på campus.

C-nivå: Under period 1 och 2 kommer föreläsningar huvudsakligen ges digitalt. Vissa av dessa online-föreläsningar kan vara förinspelade och medan andra kan vara direktuppspelade. Föreläsningar för mindre grupper kan äga rum på campus. Seminarier och workshops i mindre grupper kommer att ske fysiskt på campus. Under period 3 och 4 kommer all undervisning att ske fysiskt på campus.

Specifika instruktioner för masterutbildningen

Under period 1 och 2 ska studenterna vara förberedda på att närvara fysiskt på plats. Föreläsningar för större grupper kommer huvudsakligen ges digitalt medan seminarier, workshops och föreläsningar för mindre grupper kommer att hållas fysiskt på campus. Under period 3 och 4 kommer all undervisning att ske fysiskt på campus.

Övrig information

Aktuell övergripande informationen om coronaviruset för universitetets alla studenter finns att läsa på denna sida: https://www.uu.se/en/students/recommendations-on-coronavirus/

För nya studenter finns en användbar Q&A-sida med vanliga frågor och svar om Covid-19, t.ex. hur pandemin påverkar uppehållstillstånd och studieavgifter. Se följande sida: https://www.uu.se/en/students/new-students/qa-covid-19/

På Sociologiska institutionens hemsida finns nyttig information om dina studier hos oss, se https://www.soc.uu.se/student/. Om du inte hittar svaret på dina frågor här kan du kontakta studievägledningen eller studieadministrationen via e-post - e-postadresserna finns på hemsidan. Specifika frågor om kurser och kursinnehåll ska ställas till aktuell lärare eller kursansvarig via Studium.

Miia Bask, studierektor och Sandra Torres, prefekt Sociologiska institutionen.

Senast uppdaterad: