Teologiska institutionen

Välkommen till Teologiska institutionen vårterminen 2022!

För att få delta i studierna måste du vara antagen och registrerad. Du registrerar dig på din kurs genom webbregistrering i Ladok.

Registreringsperioden för din kurs startar 20 december, du har fram till en vecka innan kursstart på dig att registrera dig på kursen. Dubbelkolla i Ladok för att se registreringsperioden och datumet för när kursen startar.

Om du inte registrerar dig under angiven tidsperiod riskerar du att förlora din plats. Om du har blivit efterantagen och inte har kunnat registrera dig innan den ordinarie registreringsperiodens utgång, kontaktar du vår expedition på student@teol.uu.se (med ditt namn, personnummer och kursens namn) för att få hjälp med registreringen.

Information till villkorligt antagna

Är du antagen med villkor har du fram till kursstart på dig att uppfylla villkoret. Kontakta institutionens expedition på student@teol.uu.se (med ditt namn, personnummer och kursens namn) för att få hjälp med registreringen. Observera att du måste ha uppfyllt villkoret för att kunna bli registrerad.

Information till reserver

Om du har blivit reservantagen och inte har kunnat webbregistrera dig innan den ordinarie registreringsperiodens utgång kontaktar du vår expedition på student@teol.uu.se (med ditt namn, personnummer och kursens namn) för att få hjälp med registreringen.

Kursstartsinformation

Schemat finner du i lärplattformen Studium eller på Teologiska institutionens webbplats.

Kursplan, litteraturlista samt eventuellt övrigt kursmaterial finner du i Studium.