Laughter faculty

Registrering

 

Exempel 1

På institutionens kurser registrerar du dig i Ladok. Vid terminsstart är det möjligt att registrera sig fram till en vecka före terminens början. Registreringen för kurser som börjar senare under terminen har normalt öppet längre. Du ser vilka datum som gäller när du loggat in i Ladok. Är du villkorligt antagen ska du så snart som möjligt och allra senast sista registreringsdatum kontakta […] för att styrka din behörighet och bli registrerad.

Exempel 2

På de flesta av institutionens kurser registrerar du dig själv. På ett fåtal kurser kan du inte registrera dig själv. (Det visas ingen knapp för registrering i Ladok.) För att bli registrerad på dessa ska du kontakta […] senast en vecka före kursstart.

Exempel 3

På våra kurser kan du inte registrera dig själv. Mer information om vad som gäller för din kurs hittar du i Studium.

Exempel 4

På våra program (X-programmet och Y-programmet) registreras du i samband med uppropet. Tider för uppropen hittar du i ditt schema och på programmets sida i Studium.

 

 

Result : Statsvetenskapliga institutionen

Resultsfound: false

Last modified: