Kan du inte registrera dig?

I vissa fall kan du som antagen inte registrera dig på din kurs. Det kan bland annat bero på att du har ett villkor på din antagning, eller att du registreras på din utbildning via upprop. Om du är reservplacerad måste du först bli erbjuden en plats innan du kan registrera dig.

Om du har glömt att anmäla dig kan det finnas möjlighet att göra en sen anmälan.

Antagen med villkor

Om du inte är helt klar med behörighetsgivande kurser men förväntas bli klar till kursstart blir du antagen med villkor. Är du antagen med villkor måste du visa att du uppfyller förkunskapskraven innan du kan registrera dig. På ditt antagningsbesked ser du om du är antagen med villkor. 

Till vissa utbildningar ska du visa upp att du uppfyller kraven senast sista registreringsdatum, men till andra behöver du göra det något tidigare. För många utbildningar ser du i Ladok vilken period din utbildning har öppet för registrering. Får du upp ett felmeddelande när du försöker registrera dig i Ladok kan det bero på att du har ett villkor på din antagning.

När du loggar in här, på uu.se/student, ser du vilken institution som ger din utbildning. Där hittar du information om hur du gör för att visa att du uppfyller förkunskapskraven i ditt villkor.

Registrering via upprop

På de flesta kurser registrerar du dig själv i Ladok för studenter men på några kurser sker registering via upprop, på plats på universitetet. Ofta sker uppropet samtidigt som det första kurstillfället. Du får information om hur och var uppropet sker av din institution.

Placerad som reserv

Efter att urvalet är klart antas de reserver som kan erbjudas plats på grund av återbud. Till en del kurser och program antas många reserver, till andra inga alls.

Till många kurser och program antas fler studenter än det egentligen finns platser för. Det betyder att det kan behövas många återbud innan några reserver kan antas. Det finns alltså inga garantier för att komma in med reservplats 1, även om någon lämnar återbud.

Om du är placerad som reserv kommer universitetet att kontakta dig om du kan erbjudas en plats. Om du blir erbjuden en plats som reserv kan det vara bråttom att bekräfta den. Det finns ofta en tidpunkt då du senast måste ha svarat för att behålla din plats. Se till att dina kontaktuppgifter är korrekta på ditt konto på antagning.se så att universitetet snabbt kan få tag på dig. Håll även koll på din skräpkorg i din mejl om viktiga meddelanden har hamnat där.

Är du reserv till ett program kan du hitta mer information i utbildningskatalogen. Hitta ditt program i listan. Är du reserv till en kurs kan det finnas information från kursansvarig institution. Du ser vilken institution en kurs tillhör i utbildningskatalogen.

Universitetet har tyvärr inte möjlighet att svara på frågor om dina chanser att få en plats eller när ett eventuellt besked kan komma.

Antagen till Kandidatprogrammet i kulturentreprenörskap?

Har du blivit antagen till Kandidatprogrammet i kulturentreprenörskap måste du först välja vilken kurs du ska börja med för att kunna aktivera ditt studentkonto. Kontakta konstvetenskapliga institutionen för mer information.

Sen anmälan

Du som har gjort en sen anmälning måste invänta ditt besked om antagning innan du kan gå vidare och skapa ett studentkonto och registrera dig.