Övriga stipendier

De flesta stipendier vid Uppsala universitet ledigförklaras i början av varje termin och hanteras i universitetets centrala stipendiesystem. Utöver dessa finns ett antal stipendier som som hanteras av andra instanser inom eller utanför universitetet och som har andra ansökningsdatum.

Nationsstipendier

Nationerna har stipendier som dels söks via universitetets centrala stipendiesystem, dels sådana som söks på annat sätt, via nationen. Kolla med din nation som du är medlem i om de har stipendier att söka.

Stipendier för studerande på grundnivå

Stipendiet Årets Uppsalastudent delas årligen ut av Anders Walls stiftelse för att främja studenters insatser vid Uppsala universitet. Stipendiet är på 125 000 kronor och ges till den som uppfyller ett eller fler av följande kriterier. Studenten ska ha:

  • utmärkt sig för goda, kreativa insatser vid Uppsala universitet
  • deltagit i kår- och/eller nationsliv
  • gjort särskilda insatser till stöd för andra studenter
  • utvecklat entreprenörskap med anknytning till universitetets utbildnings- eller övriga verksamhet.

Nominera din kandidat senast den 16 april 2023

Om stipendiet Årets Uppsalastudent

Nominera din kandidat.

Forskningsfinansiering

För doktorander och forskare finns olika möjligheter att få forskningsfinansiering. Läs mer i Uppsala universitets forskarhandbok.

Anslag till ograduerade forskare inom medicinska fakulteten utlyses varje höst. Anslagen får användas till:

  1. Driftkostnader och inköp av instrument, apparatur och litteratur för
    forskningsprojektet.
  2. Resor inom ditt forskningsprojekt
  3. Trycknings- och översättningskostnader

Ansökningsblankett: Anslag till ograduerade forskare, medicinska fakulteten Pdf, 460 kB.

Ansökan skickas till administratören för utbildning på forskarnivå på sökandens institution.

Ansökan för 2022 är över. Ansökan för 2023 års anslag öppnar i augusti 2023.

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse ställer bidrag till rektors förfogande att delas ut som resebidrag. Bidraget går till resor som bäst gynnar ett personligt vetenskapligt utbyte och kommer svensk forskning till nytta.

Det är två ansökningsperioder - deadline 15 april för vårterminen respektive 15 oktober för höstterminen. Beslut om eventuellt bidrag lämnas cirka en månad efter ansökningstidens utgång.

Läs mer om resebidraget.

Övriga stipendier för studerande

Det finns andra stipendier för studerande som utlyses helt utan universitetets deltagande. Det kan till exempel vara genom studentnationerna och andra organisationer.

Mer om stipendier för studenter vid Uppsala universitet

Läs om stipendier för studenter vid Uppsala universitet.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin
rss
weibo