Övriga stipendier

De flesta stipendier vid Uppsala universitet ledigförklaras i början av varje termin och hanteras i universitetets centrala stipendiesystem. Utöver dessa finns ett antal stipendier som har andra ansökningsdatum och som du söker på andra sätt.

Nationsstipendier

Nationerna har stipendier som dels söks via universitetets centrala stipendiesystem, dels sådana som söks på annat sätt, via nationen. Kolla med din nation som du är medlem i om de har stipendier att söka:

Forskningsfinansiering

För doktorander och forskare finns olika möjligheter att få forskningsfinansiering.

Aktuellt att söka

Rektors resebidrag från Wallenbergstiftelsen
Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse ställer bidrag till rektors förfogande att delas ut som resebidrag. Bidraget går till resor som bäst gynnar ett personligt vetenskapligt utbyte och kommer svensk forskning till nytta.

Det är två ansökningsperioder - deadline 15 april för vårterminen respektive 15 oktober för höstterminen. Beslut om eventuellt bidrag lämnas cirka en månad efter ansökningstidens utgång.

Läs mer om resebidraget.

Övriga stipendier för studerande

Det finns andra stipendier för studerande som utlyses helt utan universitetets deltagande. Det kan till exempel vara genom studentnationerna och andra organisationer.

Mer om stipendier för studenter vid Uppsala universitet

Läs om stipendier för studenter vid Uppsala universitet.