Stipendieåret

Vårterminens stora stipendieomgång 2022

Ansökningsperioden öppnar 27 januari och stänger 15 februari kl. 17.00. Du ansöker i stipendiesystemet.

Slutet av maj 2022

Alla som söker stipendier får via mejl veta om de fått något stipendium eller inte. Några veckor senare betalas terminens belopp ut. Rese- och forskningsstipendier ska rekvireras av stipendiaten.

1 april 2022 – 10 juni 2022

Du som innehar ett stipendium som sträcker sig över flera terminer måste bevaka stipendiet varje termin för att behålla det.

Ridstipendier vårterminen 2022

13 januari – 25 januari 2022, klockan 17.00

Början av februari 2022

Hösterminens stora stipendieomgång 2022

Ansökan för höstterminens stora kungörelse av stipendier öppnar i augusti