Antagning till senare del av program

Du kan ansöka om att bli antagen till en senare del av ett program du vill läsa. För att bli antagen förutsätter det att du har meriter som motsvarar tidigare terminer på programmet och att det finns ledig plats.

Vid ansökan görs en bedömning av vilken årskurs du är behörig att antas till. Du kan antas tidigast till termin två. Grundläggande krav för att kunna bli antagen är:

  • Det måste finns en ledig plats i aktuell årskurs.
  • Du måste uppfylla grundläggande och särskild behörighet för programmet.
  • Det antal poäng du måste kunna tillgodoräkna dig för att bli antagen till finns angivet i programmets utbildningsplan under rubriken Övriga föreskrifter. Antalet kan variera beroende på vilken termin du vill bli antagen till.
  • För civil- eller högskoleingenjörsprogram måsta du också ha tillräckliga förkunskaper för att läsa minst 15 hp av studieplanens kurser den termin du söker till.

Kandidat- och masterprogram

Instruktioner för ansökan och aktuell ansökningsblankett får du av programansvarig institution.

Ansökan bör vara inlämnad senast 1 maj för höstterminen och 1 december för vårterminen.

Civil- och högskoleingenjörsprogram

Ansökningsperiod för vårterminen 2023: 15 september–17 oktober

Sista kompletteringsdatum för tidigare meriter: 30 november

Ansökningsblankett publiceras i samband med att ansökningsperioden öppnar.

Om du blivit antagen

Du blir inte automatiskt antagen till de kurser du ska läsa kommande termin. Om du blir antagen ska du i den mån det går söka dina kurser via sen anmälan. Men det är rekommenderat att du bokar in ett möte med en studievägledare för att diskutera dina fortsatta studier.

Om du blir antagen till ett civil- eller högskoleingenjörsprogram behöver du också ansöka om att tillgodoräkna tidigare kurser för att de ska kunna ingå i din examen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin
rss
weibo