Examensarbete

Du som är student i slutfasen av ett utbildningsprogram genomför ett examensarbete. Det är ett självständigt arbete där tidigare kunskaper från hela din utbildning tillämpas. Kursen förbereder dig för att arbeta på ett vetenskapligt sätt och förmedlar samtidigt kontakt till forskning och arbetsliv.

Arbetet kan utföras vid ett företag, en myndighet eller en universitetsinstitution. Du får stöd i arbetet av en handledare och en ämnesgranskare. Det är du som student som i första hand är ansvarig för att finna en lämplig uppgift till ditt examensarbete.

Några erbjudanden om examensjobb annonseras på arbetsgivarers, forskningsavdelningars och forskargruppers hemsidor. Men det går också att leta i universitetets jobbdatabas, UU CareerGate, där institutioner, företag och myndigheter kan annonsera.

Rutiner för examensarbete

Rutiner för examenarbeten inom naturvetenskapliga program hittar du hos respektive ämne/institution.

Vid alla tekniska utbildningar (ingenjörsutbildningar samt tekniska kandidat- och masterprogram) gäller istället gemensamma rutiner för examensarbete.

Börja med att ta till dig information om förkunskapskrav, innehåll i kursplanen och de riktlinjer som gäller för examensarbetet. I riktlinjerna (pdf) Pdf, 283 kB. finns bland annat beskrivet arbetsuppgifter och ansvar för examinator, handledare och ämnesgranskare.

När du hittat ett examensarbete, ta fram ett förslag på en preliminär projektplan och presentera ditt förslag för din examinator.

Föreslå också en ämnesgranskare om du inte blivit tilldelad en. Diskutera den preliminära projektplanen med din ämnesgranskare, revidera den vid behov och upprätta en preliminär tidplan.

När examinator godkänt förslaget kan du påbörja din ansökan om examensarbete. 

Kursen examensarbete söker du inte via Antagning.se. För att bli registrerad på ditt examensarbete ska du skicka in en ansökan genom att fylla i en ansökningsblankett (pdf). Om möjligt signera blanketten med elektronisk signatur.

Ansökan ska innehålla uppgifter om:

  • Ämnesgranskare
  • Examinator
  • Handledare
  • Reviderad projektplan och ett resultatutdrag
  • Start och slutdatum. Var noga med att den tid du anger i ansökan stämmer överens med tillåtna kurstillfällen för ditt program.

Skicka ansökan till examinatorn efter att ämnesgranskare och handledare skrivit under.

Om projektägare vid ett externt examensarbete efterfrågar ett avtal mellan sin organisation, studenten och universitet, finns exempel på avtal med externa projektägare att tillgå vid universitetet. Om det efterfrågas finns även exempel på avtal mellan student och projektägare inom universitet.

Se till att hålla regelbunden kontakt med ämnesgranskaren under arbetets gång. Uppdatera också din projektplan allt eftersom arbetet fortlöper (senast 5 veckor efter start).

Utformingen av din rapport ska följa en gemensam mall och du ska använda en specifik mall för framsida och abstract som sammanfogas med resten av rapporten.

Planera din skriftliga rapport i god tid och gå genom den preliminära rapporten med din handledare och ämnesgranskare. När din rapport börjar bli klar och ämnesgranskaren ger dig klartecken ska du planera för din redovisning.

Examensarbetet examineras genom muntlig presentation, opponering och skriftlig rapport. Du ska skicka rapporten till examinator och opponent senast 7 dagar innan presentationen samt meddela i god tid om din redovisning kräver sekretess. Kom ihåg att ämnesgranskare, examinator och opponent måste kunna närvara vid din muntliga presentation.

Förutom den egna redovisningen ska du också opponera på ett annat examensarbete innan du blir godkänd.

Efter din redovisning genomför du eventuella korrigeringar i den skriftliga rapporten och låter ämnesgranskaren tillstyrka slutversionen. Därefter skickas rapporten till examinator för slutligt godkännande.

Efter godkänd opposition, presentation och rapport blir du godkänd på kursen.

När du blivit godkänd på ditt examensarbete ska du publicera rapporten i DiVA.

  • Du behöver först skapa ett serienummer för ditt examensarbete till rapportens framsida.
  • Därefter kan du ladda upp slutversionen av rapporten i DiVA (se instruktioner i svarsmailet du får när du skapar ditt serienummer).
  • Om examensarbetet är sekretessbelagt eller ska ha fördröjd publiceringstid ska det arkiveras men inte publiceras i DiVA.

Byggteknik

Petra Pertoft

Elektroteknik - högskoleingenjör

Johan Abrahamsson

Elektroteknik - civilingenjör

Mikael Bergkvist

Energisystem

Petra Jönsson (UU), Åke Nordberg (SLU)

Informationsteknologi

Lars-Åke Nordén

Kemiteknik

Christian Sköld (Läkemedel), Peter Broqvist (Material)

Kärnkraftteknik

Michael Österlund

Kvalitetsutveckling och ledarskap

Gunnar Dahlin

Maskinteknik

Lars Degerman

Medicinsk teknik

Caroline Öhman Mägi

Miljö och vattenteknik

Fritjof Fagerlund

Molekylär bioteknik

Lena Henriksson

Teknisk fysik

Tomas Nyberg

System i teknik och samhälle

Elisabet Andrésdóttir

Teknisk fysik med materialvetenskap

Lena Klintberg

När du är klar med ditt examensarbete