Examensarbete

Du som är student i slutfasen av ett utbildningsprogram genomför ett examensarbete. Det är ett självständigt arbete där tidigare kunskaper från hela din utbildning tillämpas. Kursen förbereder dig för att arbeta på ett vetenskapligt sätt och förmedlar samtidigt kontakt till forskning och arbetsliv.

Arbetet kan utföras vid ett företag, en myndighet eller en av universitetets institutioner. Du får stöd i arbetet av en handledare och en ämnesgranskare. Det är du som student som i första hand är ansvarig för att finna en lämplig uppgift till ditt examensarbete.

Några erbjudanden om examensjobb annonseras på arbetsgivares, forskningsavdelningars och forskargruppers hemsidor. Men det går också att leta i universitetets jobbdatabas, UU CareerGate, där institutioner, företag och myndigheter kan annonsera.

För de tekniska programmen finns gemensamma riktlinjer och anvisningar som beskriver hur ett examensarbete ska gå till.

När du är klar med ditt examensarbete

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin
rss
weibo