Riktat pedagogiskt stöd

Är du i behov av särskilt stöd till följd av en långvarig funktionsnedsättning kan du ansöka om riktat pedagogiskt stöd från universitetet.

En varaktig funktionsnedsättning kan till exempel vara läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, psykisk ohälsa, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, hörselnedsättning, synnedsättning, rörelsehinder eller kroniska sjukdomar.

Vilket stöd du behöver beror på vilket hinder din funktionsnedsättning innebär för dig i studierna. Stödet planeras och utformas i samråd med dig som student.

Då behovet av stöd alltid är olika kan processen skilja sig. Men generellt gäller de fem stegen nedan. Har du frågor ska du kontakta fakultetens samordnare för lika villkor.

För att kunna få riktade stödåtgärder ska du först skicka in en ansökan i systemet Nais. Se till att du har ett intyg om varaktig funktionsnedsättning från läkare, psykolog, logoped eller motsvarande innan du ansöker.

Ditt intyg i Nais är giltigt i ett år. Därefter kan du komma att behöva uppdatera det.

När du ansökt om stöd i Nais ska du också kontakta teknisk-naturvetenskapliga fakultetens samordnare för lika villkor och uppmärksamma dem om din ansökan.

Det är inte fakultetens samordnare som beslutar om ditt stöd, men de ser till att det stöd du blivit beviljad kommer på plats i den mån som det är möjligt när du fått ett beslut. Det är därför bra om de får vetskap om ditt behov så tidigt som möjligt.

Samordnarna kan hjälpa dig med visst stöd i studiesituationen även om du ännu inte har ett beviljat Nais-stöd. De kan också tipsa om stödfunktioner utanför universitetet, och vart du kan vända dig om du i dagsläget inte har någon diagnos/något giltigt intyg.

Innan du kan bli beviljad stöd kommer du få ett mejl där du uppmanas att boka ett samtal med en av universitetets centrala samordnare. Det mejlet får du först när du skickat in din ansökan i Nais. Håll utkik i skräpposten om mejlet hamnat där!

Samtalet kommer ligga till grund för de rekommenderade stödåtgärder som du kommer kunna erbjudas från universitetet och utgår från din ansökan i Nais samt det bifogade intyget.

Vid terminsstart kan det vara väntetid för att boka tid hos samordnare och få besked om stöd.

Efter ditt samtal med samordnaren kommer du få ett beslut per mejl samt rekommenderade stödåtgärder i Nais. Håll utkik i skräpposten om mejlet hamnat där!

Diskutera med fakultetens samordnare hur de rekommenderade stödåtgärderna ska realiseras i just din studiesituation och vilken hjälp du kommer behöva från samordnaren.

Kom ihåg att det endast är du själv som kommer åt ditt beslut i Nais. Du behöver själv ladda ner det för att vidarebefordra till fakultetens samordnare innan de faktiska åtgärderna är på plats.

För att din ansökan ska beviljas krävs att du bifogar intyg och att du är registrerad på någon utbildning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin
rss