Studieuppehåll och studieavbrott

Vid teknisk-naturvetenskap fakulteten kan du ansöka om studieuppehåll eller studieavbrott genom att fylla i och lämna in en blankett.

Studieuppehåll

Vilka skäl som ger rätt till studieuppehåll hittar du i Universitets- och högskolerådets författningssamling. Du skickar din ansökan till din institution. Om du anger andra skäl i din ansökan, så avgör ansvariga för utbildningen om studieuppehåll kan beviljas. Om du får beviljat studieuppehåll innebär det att du har platsgaranti efter studieuppehållet. I beslutet framgår det när du ska återuppta dina studier.

Överklagan

Om du får avslag på din ansökan om studieuppehåll kan du inom tre veckor överklaga beslutet till Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH). Du skickar då din överklagan till universitetets registrator: registrator@uu.se. I överklagan ska framgå vilket beslut som överklagas och diarienummer. Överklagan registreras vid Uppsala universitet och skickas vidare till ÖNH som prövar ärendet.

Studieavbrott

Om du gör ett oanmält studieavbrott, utan att ha ansökt om och blivit beviljad studieuppehåll, har du ingen garanterad plats för att återuppta studierna. I mån av plats kan du få återuppta studierna.

Ansökan om studieuppehåll eller studieavbrott

Vissa institutioner använder sig av digitala blanketter. Kontakta din kurs- eller programansvariga institution för att få veta vilken blankett som gäller för dig.

Allmänna blanketter för ansökan om studieuppehåll eller studieavbrott kan du ladda ned som pdf:

Blankett för ansökan om studieuppehåll (pdf) Pdf, 115 kB.

Blankett för anmälan om studieavbrott (pdf)

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin
rss
weibo