Tillgodoräknande och examen

När du uppfyller examenskraven kan du ansöka om att ta ut din examen. Vilka examenskraven är för en yrkesexamen framgår i utbildningsplanen för programmet. I övrigt gäller kraven för generell examen på grund- eller avancerad nivå.

Alla kurser som ska ingå i examen ska vara slutförda och registrerade i Ladok när du ansöker om examensbevis. I vissa fall måste kurser lästa vid andra lärosäten tillgodoräknas.

Om du läst vid annan högskola i Sverige kan du normalt ta med dig dessa studier i en kandidat- eller masterexamen utan särskilt tillgodoräknande. I en högskole- eller civilingenjörsexamen ska kurser som inte finns med i programmets studieplan tillgodoräknas för att kunna ingå i examen.

Kurser lästa vid utländska lärosäten ska alltid tillgodoräknas för att kunna ingå i examen. Det gäller för samtliga examenstyper.

Examensceremonier

Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten anordnar varje höst en examensceremoni i universitetsaulan för fakultetens nyutexaminerade studenter.

För internationella masterstudenter anordnas också en universitetsgemensam examensceremoni på våren.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin
rss
weibo