Utbildningsplan, studieplan och kursplan

För att kunna planera dina programstudier kan är det bra att veta om innehållet i ditt programs utbildningsplan och studieplan. Läser du enskilda kurser eller har funderingar på moment i en kurs är det på samma sätt kursplanen du kan hitta information i.

Utbildningsplan

Samtliga utbildningsprogram har en utbildningsplan. I den finns information om programmets innehåll, behörighetskrav och vilken examen programmet leder till.

Vill du besöka vår förra sida med listade utbildningsplaner? Besök vår gamla webbplats.

Studieplan

En del av utbildningsplanen är dess studieplan. I studieplanen hittar du bland annat vilka kurser som ingår i programmets olika årskurser.

Här framgår också:

 • När på läsåret programmet läser de olika kurserna
 • Obligatoriska kurser som markeras med asterisk *
 • Kursernas omfattning i högskolepoäng
 • Kursernas nivå - grund eller avancerad
 • Vilket/vilka huvudområden kurserna som läses tillhör.
 • Kursernas individuella kurskoder

Studieplanens kurser länkar också vidare till kursernas kursplaner.

Kursplan

Kursplanen är en översikt för en enskild kurs och innehåller bestämmelser för hur en kurs ska ges. Den fastställs av ansvarig fakultet eller institution och kan ändras från termin till termin.

I kursplanen finns:

 • Kursens mål och innehåll
 • Behörighetskrav
 • Nivå och huvudområde.
 • Undervisnings- och examinationsformer
 • Betygssättning
 • Kurslitteratur