Utlandsstudier

Som student inom teknisk-naturvetenskapliga fakulteten har du möjlighet att förlägga en del av studierna utomlands.

Uppsala universitet erbjuder olika möjligheter att resa utomlands. Dels genom utbytesstudier via avtal med andra universitet i världen, dels genom praktik eller fältstudier.

Förutom de universitetsgemensamma utbytesavtalen som kan sökas av alla studenter finns det också mer specifika avtal inom teknik och naturvetenskap. Bekanta dig gärna med de olika utbuden!

Ansökningsperiod för utbytesstudier

 • Ordinarie ansökningsperiod för höst- och kommande vårtermin är 15 januari–15 februari.

 • Eventuella restplatser till vårterminen kan sökas 15 augusti–15 september.

Observera att andra datum och ansökningsförfaranden gäller för de universitetsgemensamma utbytena.

Så här går du till väga

När kan jag åka?

Tidpunkten för utbytet bestäms ofta av det egna utbildningsprogrammet. I regel ska du vid ansökningstillfället ha studerat minst en termins på heltid vid Uppsala universitet och vid avresetillfället avklarat heltidsstudier under minst ett läsår.

Tillgodräknande

Grundregeln för ett utbytesavtal är att du ska tillgodoräkna det du läser i din ordinarie utbildning även om det finns viss flexibilitet i detta. Det är programmets examenskrav som avgör vad du kan tillgodoräkna och sedan inkludera i din examen. Examenskraven hittar du i ditt programs utbildningsplan.

Studera på engelska

Vill du studera på engelska i ett icke engelsktalande land är du oftast bunden till att läsa kurser på masternivå. Då krävs i regel tidigare studier motsvarande en kandidatexamen.

Fundera ut till vilket land och lärosäte du vill göra ditt utbyte vid. Ta reda på vilka kurser du skulle kunna tänka dig att läsa under utbytet. Planera kursförslag för heltidsstudier motsvarande 30 ECTS.

Notera att olika lärosäten kan ha specifika behörighetskrav eller begränsningar i vad du kan läsa.Var noga med att ditt kursförslag stämmer överens med avtalet du är intresserad av.

Du kan söka upp till fyra utbyten i samma ansökan. Dessa kan vara både fakultets- och institutionsavtal. Avtal öppna för ansökan hittar du i ansökningsformuläret i Moveon under ansökningsperioden.

Ansökan ska innehålla:

 • Mertitförteckning (CV)
 • Akademiskt motivationsbrev - för ditt förstahandsval. Ska skrivas på undervisningsspråket.
 • Kursförslag - för alla dina val, planerade för heltidsstudier
 • Resultatintyg

 • Efter ansökan stängt görs ett urval av studenter som då nomineras till utbyte. Hur kursförslagen passar in på avtalet tas i beaktande.
 • Om du blir nominerad får du information om hur du ska söka till mottagaruniversitetet enligt deras instruktioner och deadline.
 • Mottagaruniversitetet accepterar i regel de nomineringar som gjorts av Uppsala universitet men bedömer studentens behörig till de valda kurserna.

När du varit på utbyte via teknisk- naturvetenskaplig fakultet eller någon av dess institutioner ska du fylla i en utbytesrapport i Moveon. Vi räknar med att du deltar i informationsträffar för nya studenter och kan dela med dig av dina erfarenheter.

Bra att veta

 • Om du åker på utbyte inom ERASMUS programmet behöver du söka stipendiet enligt instruktioner som skickas ut per automatik.
 • Alla studenter som åker på utbyte är försäkrade via kammarkollegiets försäkring Student-UT.
 • Visum och uppehållstillstånd i mottagarlandet är studentens eget ansvar att kolla upp.

Har du frågor om utbyte?

 • För generella utbytesfrågor kan du träffa fakultetens internationella koordinator i drop-in via Zoom under terminstid varje måndag kl. 16.00–17.00.
 • Du kan också kontakta en studievägledare som kan svara på hur ett utbyte påverkar dina studier och tipsa om saker att tänka på.