Utlandsstudier

Som student inom teknisk-naturvetenskapliga fakulteten har du möjlighet att förlägga en del av studierna utomlands.

 • Avtal som kan sökas av alla studenter vid Uppsala universitet
 • Avtal som kan sökas via teknisk- naturvetenskapliga fakulteten
 • Avtal inom ett specifikt ämne eller via en av fakultetens institutioner

Beroende på vart du vill åka och vad du vill läsa kan det finnas olika erbjudanden så se till att bekanta dig med utbudet!

Notera att olika avtal kan ha olika behörighetskrav och urvalsförfaranden.

Avtal för alla studenter vid Uppsala universitet

Välj bland lärosäten över hela världen och brett mellan olika ämnen.

Avtal som ges via Teknisk- naturvetenskapliga fakulteten

Till dig som vill läsa kurser inom teknik och naturvetenskap utomlands.

Avtal som ges från en specifik insitution eller ämne

När du vet ett specifikt ämnesområde du vill läsa kurser inom utomlands.

Ansökningsperiod för utbytesstudier

 • Ordinarie ansökningsperiod för höst- och kommande vårtermin är 15 januari–15 februari.

 • Eventuella restplatser till vårterminen kan sökas 15 augusti–15 september.

Observera att andra datum och ansökningsförfaranden gäller för de universitetsgemensamma utbytena.

Så här går du till väga

När kan jag åka?

Tidpunkten för utbytet bestäms ofta av det egna utbildningsprogrammet. I regel ska du vid ansökningstillfället studerat minst en termin på heltid vid Uppsala universitet. Vid avresetillfället ska du avklarat heltidsstudier under minst ett läsår.

Tillgodoräknande

Grundregeln för ett utbytesavtal är att du ska tillgodoräkna det du läser i din ordinarie utbildning även om det finns viss flexibilitet i detta. Det är programmets examenskrav som avgör vad du kan tillgodoräkna och sedan inkludera i din examen. Examenskraven hittar du i ditt programs utbildningsplan.

Studera på engelska

Vill du studera på engelska i ett icke engelsktalande land är du oftast bunden till att läsa kurser på masternivå. Då krävs i regel tidigare studier motsvarande en kandidatexamen.

Fundera ut till vilket land och lärosäte du vill göra ditt utbyte vid. Ta reda på vilka kurser du skulle kunna tänka dig att läsa under utbytet. Planera kursförslag för heltidsstudier motsvarande 30 ECTS.

Beroende på vart du vill åka och vad du vill studera kan det finnas olika möjligheter. Överst på sidan hittar du vilka möjliga utbytesalternativ som ges via Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten eller någon av dess institutioner.

Kom ihåg att olika lärosäten i världen kan ha specifika behörighetskrav eller begränsningar i vad du kan läsa. Var noga med att ditt kursförslag stämmer överens med avtalet du är intresserad av.

Du kan söka upp till fyra utbyten i samma ansökan. Dessa kan vara både fakultets- och institutionsavtal. Avtal öppna för ansökan hittar du i ansökningsformuläret i Moveon under ansökningsperioden.

Ansökan ska innehålla:

 • Meritförteckning (CV)
 • Akademiskt motivationsbrev - för ditt förstahandsval. Ska skrivas på undervisningsspråket.
 • Kursförslag - för alla dina val, planerade för heltidsstudier
 • Resultatintyg
 • Intyg om medverkan som fadder. Har du medverkat i UTN:s mottagning av master- och utbytesstudenter (MER) får du dubbla poäng i urvalet. Detta gäller bara vid utbyten via teknisk- naturvetenskaplig fakultet eller någon av dess institutioner.

 • Efter ansökan stängt görs ett urval av studenter som då nomineras till utbyte. Hur kursförslagen passar in på avtalet tas i beaktande.
 • Om du blir nominerad får du information om hur du ska söka till mottagaruniversitetet enligt deras instruktioner och deadline.
 • Mottagaruniversitetet accepterar i regel de nomineringar som gjorts av Uppsala universitet men bedömer studentens behörig till de valda kurserna.

När du varit på utbyte och kommit hem igen ska du fylla i en utbytesrapport i Moveon. Vi räknar med att du deltar i informationsträffar för nya studenter och kan dela med dig av dina erfarenheter.

Bra att veta

 • Om du åker på utbyte inom ERASMUS-programmet behöver du söka stipendiet enligt instruktioner som skickas ut om du blivit nominerad.
 • Alla studenter som åker på utbyte är försäkrade via kammarkollegiets försäkring Student-UT.
 • Visum och uppehållstillstånd i mottagarlandet är studentens eget ansvar att kolla upp.

Har du frågor om utbyte?

 • För generella utbytesfrågor kan du träffa fakultetens internationella koordinator i drop-in via Zoom under terminstid varje måndag kl. 16.00–17.00.

 • Onsdagar mellan 12.30-15.00 kan du även träffa vägledare för utbytesfrågor via drop-in på campus Ångström rum 100187.

 • Du kan också kontakta en studievägledare som kan svara på hur ett utbyte påverkar dina studier och tipsa om saker att tänka på.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin
rss
weibo