Utbytesstudier i teknik och naturvetenskap

Fakulteten för teknik och naturvetenskap och dess institutioner erbjuder olika möjligheter att förlägga en tid av dina studier utomlands. Förutom utbytesstudier vid något av våra partneruniversitet finns även andra möjligheter att åka utomlands. 

Kontakt

Sofia Thorsélius
exchange@ibg.uu.se

Det finns mer information om avtal, behörighet och särskild ansökningsperiod på institutionen för biologisk grundutbildnings hemsida.

Kontakt

Utbyteskoordinator Ulrika Jaresund

Tillgängliga utbytesavtal och övrig information om utbyten vid institutionen finns på institutionen för informationsteknologis hemsida.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin
rss
weibo