Vägledning i karriär och studier

Det finns många vägledare på teknisk-naturvetenskapliga fakulteten som du kan vända dig till om du har frågor kring dina studier eller karriär.

Generella frågor kan besvaras av alla vägledare, men vill du ha specifik vägledning inom ett program kan du vända dig till din programvägledare. Förutom vägledning i samtalsformat erbjuds även workshops i bland annat karriärkompetens och studieteknik under läsåret.

Drop-in campus Ångström

Under terminstid erbjuds drop-in:

Måndag, tisdag torsdag kl. 10.00–15.00
Onsdag kl. 12.30–15.00
Fredag kl. 10.00–12.30

Drop-in hålls i samtalsrummen intill receptionen i Hus 10, plan 0 campus Ångström.

Med reservation för ändringar. Håll utkik efter drop-in flaggan!

Boka tid med en vägledare

Du är välkommen att boka en tid med någon av våra vägledare för att samtala om bland annat:

 • Examen och universitetsstudier
 • Studieplan, val och inriktningar
 • Utbytesstudier
 • Svåra studiesituationer
 • Arbetslivet
 • Upptäcka dina styrkor och potential

Tillfällen för information och vägledning höstterminen 2022

Under höstterminen erbjuds informationstillfällen till dig som studerar vid teknisk-naturvetenskapliga fakulteten. Vissa tillfällen är generella och tillgängliga för samtliga studenter medan andra har specifika programtillfällen. Se ditt programs schema för vad som gäller just dig.

Augusti

 • Upprop 22 augusti
 • UTNs mottagning av nya studenter 22 augusti - 3 september
 • Programinformation - Se ditt programs schema
 • Terminsstart 29-30 augusti. Träffa vägledarna i Ångströms eventyta.

September

 • Introduktion till universitetsstudier (Ingenjörsprogrammen) - Se ditt programs schema
 • Inspiration till utbytesstudier 8 september
 • Anmälan till vårens kurser öppnar 15 september - Träffa vägledarna i Ångströms eventyta.
 • Studieteknikens grunder (Ingenjörsprogrammen år.1) - Se ditt programs schema
 • Lika villkor ­– en introduktion till diskrimineringslagen - Se ditt programs schema
 • Kursvalsinformation för vårterminen 2023 - Se ditt programs schema

Oktober

 • Workshop i studieteknik 26 och 28 oktober
 • Karriärkompetenslabbar 24-28 oktober

Kontakt

Läser du ett civil- eller högskoleingenjörsprogram kan du hitta kontaktuppgifter till programmets studievägledare i programlistan. Om du läser ett kandidat- eller masterprogram hittar du kontaktuppgifter till din vägledare vid programansvarig institution.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin
rss
weibo