Karriärevent

Under läsåret anordnas olika evenemang med målet att ge dig som student bättre karriärförutsättningar. Ta chansen att få veta mer om hur du kan forma din framtida karriär.

Evenemangen är öppna för alla, och det spelar ingen roll om du är ny som student eller är nära din examen. Notera att vissa evenemang kräver att du föranmäler dig och att vissa endast ges på svenska.

Workshop i karriärkompetens – Tema Utnarm

Studentservice vägledare anordnar en särskild workshop i karriärkompetens i anslutning till Uppsala teknolog och naturvetarkårs årliga karriärmässa – Utnarm. Workshopen är utformad för att bättre förbereda dig på mässans eventveckor där relaterade teman ligger till grund för diskussion och övning.

Tillfället är fristående från övriga workshops i karriärkompetens och du behöver inte ha varit på någon av de föregående för att kunna delta. Är du också intresserad av andra workshops finns mer information om kommande tillfällen på sidan för karriärkompetens.

Tid och plats: Ångströmlaboratoriet i sal 101195 den 25 oktober kl. 10.15–12.00

Utnarm

Under höstterminen anordnad Uppsalas teknolog- och naturvetarkår två veckor fyllda med karriärevent för teknolog- och naturvetarstudenter, också känt som Utnarm. Här får du som student chansen att möta så väl företag som akademin och bygga värdefulla relationer till ditt nuvarande eller framtida arbetsliv.

Eventveckorna bjuder bland annat på olika typer av workshops, föreläsningar och studiebesök. Avslutningsvis anordnas en karriärmässa i Hus 10 på Ångströmlaboratoriet där företag och studenter kan träffas under en hel dag för att knyta kontakter.

Utnarms eventveckor äger rum mellan 31 oktober och 9 november med karriärmässan 10 november.

Mer information om eventveckorna och karriärmässan hittas på Utnarms hemsida.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin
rss