Studieteknik

Under läsåret erbjuds workshops och studentgrupper i studieteknik av fakultetens vägledare. Dessa tillfällen och grupper är för dig som känner att du behöver förbättra din studieteknik.

Workshop i studieteknik

En gång per studieperiod ges tillfälle för workshop i studieteknik. Varje tillfälle har ett eget tema och är fristående från varandra. Du kan då välja att gå alla fyra eller välja ut de tillfällen som du tycker passar dig bäst. Du behöver inte heller ha varit på föregående periods workshop för att kunna delta.

Under workshoppen varvas teoridelar med gruppdiskussioner kring ett specifikt tema.

De olika tillfällena ges både på Ångströmlaboratoriet och över Zoom.

Workshop i period 4: Färdigheter - nu och i framtiden.

Under workshoppen varvas diskussion och praktiska övningar, både individuellt och i grupp, på temat färdigheter.

Här ställs frågor som:

  • Vilka färdigheter lyfts fram i din utbildning och vilka är viktiga inför framtiden?

  • Hur man kan hantera olika undervisningssituationer?

  • Vad man ska tänka på när man granskar en vetenskaplig artikel?

Efter workshoppen får du även med dig en modell för att arbeta med problemlösning.

Tid och plats
31 maj 13.15–15.00 i sal 101190
2 juni 10.15–12.00 på Zoom

Anmälan
Anmälningslänk, campus
Anmälningslänk, zoom

Studentgrupper

Till dig som har svårt att organisera studierna eller som gång efter gång skjuter upp pluggandet ordnas studentgruppen Gör det nu!

Målet med gruppen är att med stöd av varandra arbeta för att komma igång med studierna.

Torsdagar mellan 16 mars– 11 maj. 17.15-18.45, sal 101260 Ångströmlaboratoriet

Vid intresse mejlar du elin.lundkvist@uu.se för mer information.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin
rss