INFORMATION från studentexpeditionen, Institutionen för arkeologi och antik historia

Information om öppettider på institutionen

Studentexpeditionen på institutionen i Uppsala är stängd från 3 juli till och med 30 augusti. Email till info@arkeologi.uu.se kommer att läsas under hela sommaren dock.

Registrering sker i Ladok. Du registrerar dig på kurs. Du ser vilka kurser du är antagen till när du loggat in. Är det första gången du läser på Uppsala universitet behöver du ett studentkonto, all information finns på https://www.uu.se/student

Om du inte är registrerad senast sista registreringsdag riskerar du att förlora din plats som då går vidare till eventuella reserver. Om du behöver hjälp med registreringen så kan du innan sista registreringsdag maila till info@arkeologi.uu.se för att bli registrerad på kursen.

Har du frågor om antagning, kontakta antagningsenheten:
studentservice@uu.se tel. 018-471 47 30.

Har du frågor om en funktionsnedsättning som du behöver stöd till, anmäl dig via denna länk http://www.uu.se/utbildning/plugga-pa-universitetet/funktionshinder/

Studentservice i Uppsala har följande öppettider:
https://www.uu.se/utbildning/kontakt
Tel: 018-471 47 10,
Fax: 018-471 19 73,
studentservice@uu.se

Studentservice på Campus Gotland:
http://www.campusgotland.uu.se/student/studentservice

Viktiga datum:
http://www.uu.se/utbildning/antagning/datum/
16 juli: Sen anmälan öppnar
23 juli: Sista svarsdag OBS!OBS!OBS!OBS!

Med önskan om en fin och lugn sommar!

Vänligen,
Camilla Bergström
Camilla.bergstrom@arkeologi.uu.se / info@arkeologi.uu.se
Kursadministratör, Inst. för arkeologi och antik historia, Uppsala

Carina Dahlström
Kursadministratör, Inst. för arkeologi och antik historia, Campus Gotland
studentservicecampusgotland@uadm.uu.se

Susanne Carlsson
Studierektor på avancerad nivå
susanne.carlsson@antiken.uu.se
Tel 018-471 2086

Karl-Johan Lindholm
Prefekt
karl-johan.lindholm@arkeologi.uu.se

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin
rss
weibo